نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی گزارش شهریور ۹۹ شرکت چکاپا

تحلیل بنیادی گزارش شهریور ۹۹ شرکت چکاپا

تحلیل بنیادی گزارش عملکرد شرکت چکاپا

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت چکاپا

گزارش فعالیت یکماهه تولید و فروش شرکت چکاپا منتهی به پایان شهریور ماه سال ۹۹ که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ در سامانه کدال منتشر شده است به شرح زیر است .

گزارش فعالیت یکماهه تولید و فروش شرکت چکاپا

آخرین گزارش چکاپا مندرج در سایت کدال

در  گزارش عملکرد شرکت چکاپا تمامی اطلاعات لازم از میزان تولید و فروش و مبالغ آنها آورده شده است و در این مقاله به تحلیل بنیادی گزارش عملکرد شرکت چکاپا و بررسی آن ها می پردازیم . در تحلیل این گزارش استفاده از بخش استراتژی توان تعدیل نرم افزار دایره طلایی سهام به ما کمک شایانی می نماید.

فروش کل ماهیانه شرکت چکاپا

فروش کل ماهیانه شرکت چکاپا

همانطور که از اطلاعات گزارش عملکرد ماهیانه شرکت چکاپا در شهریور ماه سال ۹۹ برمی آید این شرکت در دوره مورد بررسی موفق به فروش محصولات خود به مبلغ ۶۹۵٫۴۹۱ میلیون ریال شده است که از سال ۹۶ تا کنون بهترین عملکرد این شرکت از نظر مبلغ فروش محصولات می باشد .

با نگاهی به جدول فوق روشن است که این شرکت نزدیک به ۱۷۷ درصد بیش از شهریورماه سال ۹۸ موفق به فروش محصولات خود شده است که از میانگین تمامی سالهای قبل این شرکت بیش تر است .

فروش کل ماهیانه تجمیعی شرکت چکاپا

فروش کل ماهیانه تجمیعی شرکت چکاپا

در بررسی میزان فروش تجمیعی شرکت چکاپا اما ملاحظه می کنید این شرکت در ادامه رشد صعودی و افزایشی میزان فروش خود در مقیاس تجمیعی آن چنان موفق نبوده ست و این مبلغ در قبال دوره های پیشین در سالهای گذشته و همینطور ماه های سپری شده از سال ۹۹ فزونی قابل ملاحظه ای ندارد .

گرچه رشد فروش تجمیعی ماهیانه این شرکت نه تنها در سال ۹۹ بلکه در سال های گذشته نیز درصد رشد قابل ملاحظه و چشمگیری نداشته است و با شیب ملایم و معمولی در حال نوسان است .

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت چکاپا

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت چکاپا

همانطور که در تصویر فروش مشخص است شرکت چکاپا محصولات مختلفی تولید می نماید که در این میان محصول کاغذ رول سفید ۵۶ درصد از فروش کل محصولات را به خود اختصاص داده است و به همین دلیل محصول استراتژیک این شرکت محسوب شده و کلیه تحلیل ها بر روی این محصول انجام خواهد شد .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت چکاپا

مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت چکاپا

طبق اطلاعات به دست آمده از گزارشات شرکت چکاپا که توسط نرم افزار دایره طلایی سهام گردآوری و طبقه بندی شده است و کار تحلیل را ساده سازی نموده است ، مشخص است که میزان فروش محصول استراتژیک در شهریور ماه سال ۹۹ افزایش یافته است و در حالیکه این مبلغ در ماه های پیشین سال ۹۹ کمتر از مدت مشابه آن در سال ۹۸ بوده است ولی در دوره مورد بررسی از تمامی دوره های گذشته پیشی گرفته و در رقم ۳۹۳٫۸۰۸ میلیون ریال قرار گرفته است .

این بررسی نشان می دهد رشد محصول استراتژیک این شرکت در شهریور ماه سال ۹۹ به خوبی  به فروش رسیده و سهم قابل توجهی از فروش کل این شرکت مربوط به محصول استراتژیک آن بوده است .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت چکاپا

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت چکاپا

در شرکت چکاپا با بررسی نمودار نرخ فروش محصول استراتژیک به خوبی مشخص است که این شرکت در دوره های قبلی و همینطور دوره شهریور ماه سال ۹۹ نرخ فروش محصولات خود را بهبود بخشیده و این نرخ در طول سال ۹۹ با شیب مطلوبی در حال افزایش و ثبت مبالغ بهتر و بیشتر می باشد .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت چکاپا در دوره مورد بررسی ( شهریور ماه سال ۹۹ ) بهترین نرخ فروش در تمامی دوره های پیشین این شرکت بوده است و با ادامه این روند باید منتظر نرخ های فروش بالاتر برای محصول استراتژیک در این شرکت بود .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

میزان تولید محصول استراتژیک شرکت چکاپا

میزان تولید محصول استراتژیک شرکت چکاپا

تولید محصول استراتژیک در طول سال ۹۹ طبق آنچه از نمودار آن بر می آید روند افزایشی و یا حتی حفظ میانگین به دست آمده در دوره های گذشته را نیز نداشته است و به تازگی در شهریور ماه سال ۹۹ موفق به دستیابی به حوالی عدد متوسط تولید در سال ۸۸ شده است .

از این رو با تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت چکاپا این احتمال می رود این شرکت در تلاش برای کاهش تولید محصول استراتژیک فعلی و حفظ میزان متوسطی فقط برای حفظ بازار این محصول و در عوض جایگزینی محصول دیگری به عنوان محصول استراتژیک و اصلی در شرکت باشد .
البته در ماه های آینده و تمکیل نمودار های تولید در این شرکت احتمالا این فرضیات نیز پاسخ داده خواهد شد .

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت چکاپا

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت چکاپا

این آیتم در تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت چکاپا نشان دهنده تعداد فروش محصول استراتژیک در دوره مورد بررسی می باشد .
با بررسی تعداد فروش محصولی خاص بخصوص اگر محصول استراتژیک شرکت نیز باشد و جمع بندی آن با نرخ فروش محصول می توان تا حدودی سودآوری و یا عدم سودآوری شرکت را مورد بررسی قرار داد .

در شرکت چکاپا میزان یا تعداد فروش محصول استراتژیک در طول سال ۹۹ روند کاهشی داشته و از میزان فروش در ماه های مشابه در سال ۹۸ و ۹۸ نیز کمتر بوده است .
البته تعداد فروش در شهریور ماه سال ۹۹ افزایش چشمگیری داشته است و میانگین خود در سال ۹۹ را تا حدودی بهبود بخشیده است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

وضعیت بنیادی شرکت چکاپا

وضعیت بنیادی در شرکت ها را می توان به سادگی و تنها با چند کلیک با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام مطالعه و بررسی نمود .
این نرم افزار با جمع بندی گزارشات شرکتها و طبقه بندی اطلاعات آن دید مناسبی از وضعیت بنیادی شرکتها ارائه می دهد.

تحلیل بنیادی از سه تحلیل مهم و اصلی ( استراتژی روند سودآوری ، استراتژی کانسلیم و استراتژی توان تعدیل ) تشکیل شده است .
در تحلیل بنیادی شرکت چکاپا وضعیت تحلیل بنیادی در وضعیت مناسبی نیست .
زیرا استراتژی ورند سود آوری و استراتژی کانسلیم در این شرکت استانداردهای لازم را کسب نمی نماید .
البته شرکت چکاپا در استراتژی توان تعدیل ( که در این مقاله بررسی شد ) وضعیت بهتری از دو استراتژی مذکور قبلی دارد ولی در گروه شرکتهای دارای استانداردهای تحلیل بنیادی قرار نمیگیرد .

نتیجه گیری

در تحلیل گزارش عملکرد ماهیانه منتهی به پایان شهریور ماه سال ۹۹ شرکت چکاپا مشخص گردید این شرکت از نظر وضعیت فروش محصولات خود شرایط مناسبی دارد .
البته هنوز گزارشات سود و زیان این شرکت در سه ماهه دوم سال مالی آن منتشر نشده است تا تاثیر این مبالغ فروش مطلوب در شهریور ماه را در فعالیت سه ماهه جاری ببینیم که البته با میزان فروش مناسب این شرکت در ماه های سه ماهه دوم سال مالی شرکت احتمالا گزارش مناسبی از این شرکت منتشر خواهدشد.

 

پیشنهاد می‌کنم پس از دریافت کد بورسی ، برای شرکت در کلاس آموزش بورس کالج تی بورس .اینجا کلیک کنید

 

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پرسود باشید

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا