نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی دزهراوی ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

تحلیل بنیادی دزهراوی

تحلیل بنیادی سهم دزهراوی (شرکت داروسازی زهراوی) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم دزهراوی (شرکت داروسازی زهراوی) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه
شرکت داروسازی زهراوی در سال ۱۳۶۵ تاسیس گردید و با راه اندازی کارخانه ای به مساحت ۱۲۰۰۰۰ متر مربع زیر بنای ۲۸۰۰۰متر مربع در نزدیکی شر تبریز واقع در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۷۰ به بهره برداری رسید.
این شرکت در راه دستیابی به ارمغان سلامت – طول عمر و شادابی و با هدف تامین نیازهای دارویی کشور در بالاترین کیفیت و نیز گشودن بازارهای صادراتی با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته در خطوط تولید و فرمولاسیون محصولات و نیز کنترل فرایندهای تولید مطابق با آخرین استانداردهای جهانی، هم اکنون جزو پنج شرکت مهم داروسازی کشور قرارداشته و پیشگام در تولید کپسول های نرم ، داروهای مورد استفاده در پیوند اعضا،دیالیز ،فراورده های بیوتکنولوژی و بالاخره سرنگ آماده تزریق کوپامر برای بیماران MS می باشد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی دزهراوی

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی دزهراوی

شرکت داروسازی زهراوی با نماد دزهراوی در روند سودآوری درحال تولید زیان است.
در گزارش ۳ ماهه سال ۱۳۹۸ تولید زیان خود را کاهش داده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود
روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

سهم دزهراوی ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، درحال تولید زیان است و سهم
دزهراوی هیچ یک از شرایط را در این استراتژی ندارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی دزهراوی

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی دزهراوی

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش ۵۳ درصد و در گزارش ماقبل آخر ۹۸ درصد سهم دزهراوی رشد داشته است، ولی ازتولید زیان به همین دلیل  هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی دزهراوی

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی دزهراوی

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت داروسازی زهراوی می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم دزهراوی مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درشهریور ماه ۹۸نسبت به شهریورماه ۹۷داشته است. ولی در ماه های گذشته کمتربوده بنابراین تا اینجا هیچ یک از ویژگی های استراتژی
توان تعدیل را ندارد.

حال باید محصول استراتژیک شرکت داروسازی زهراوی را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی دزهراوی

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی دزهراوی

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.
زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است (کپسول مایع) محصول استراتژیک در شرکت داروسازی زهراوی می باشد. در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (کپسول مایع) در شرکت داروسازی زهراوی خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی دزهراوی

نرخ فروش در تحلیل بنیادی دزهراوی

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک دزهراوی که محصول، (کپسول مایع) می باشد و ۵۳ درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که شهریور ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است ولی چونکه از فیلتر توان تعدیل عبور نمی کند از این لحاظ تایید نمی شود.
بنابراین شرکت داروسازی زهراوی با نماد دزهراوی از هیچ فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی دزهراوی

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی دزهراوی

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت داروسازی زهراوی با نماد دزهراوی به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی دزهراوی

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی دزهراوی

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت داروسازی زهراوی با نماد دزهراوی مشاهده می‌کنید تا حدودی وابستگی را به گزارش دربلند مدت داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال دزهراوی

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال دزهراوی

همان طور که در روند قیمت سهم دزهراوی مشاهده می کنید این شرکت در حال صعود می باشد.

نکته:

این سهم (دزهراوی) بنیاد بسیار ضعیفی دارد و از نظررشد قیمتی در حال صعود می باشد که به دلیل عرضه وتقاضا می باشد.

نتیجه‌ گیری:

شرکت داروسازی زهراوی با توانایی بالا در عرصه (دارو) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم دزهراوی را دارید، شرکت داروسازی زهراوی درروند خود درحال صعود است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم دزهراوی ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازهیچ فیلتری عبورنکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم دزهراوی چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد بسیارضعیف سهم دزهراوی در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (دزهراوی) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم دزهراوی در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۹ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار دزهراوی می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم دزهراوی و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

2 در مورد “تحلیل بنیادی دزهراوی ۱۳۹۸/۰۷/۰۹”

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا