نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم بمپنا

تحلیل بنیادی سهم بمپنا

تحلیل بنیادی سهم بمپنا(شرکتمدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم بمپنا(شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

مقدمه:

درباره شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (بمپنا)

مپنا، یک بنگاه اقتصادی ایرانی است که به همراه ۴۱ شرکت زیرمجموعه خود، تحت عنوان “شرکت گروه مپنا” در زمینه توسعه و ساخت نیروگاه‌های حرارتی، همچنین اجرای پروژه‌هاى نفت و گاز و حمل و نقل ریلى، به صورت پیمانکار اجرایی کلید در دست (EPC) و سرمایه‌گذاری خصوصی (IPP) فعالیت می‌کند.

گروه مپنا از آغاز تأسیس در سال ۱۳۷۱، اجرای نزدیک به یکصد اَبَر پروژه به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد یورو را در کارنامه خود ثبت نموده است.

علاوه بر آن، ۶۰ محصول گوناگون و ۸۵ نوع خدمات مختلف را به مشتریان خود عرضه می‌کند.

شکل‌گیری گروه مپنا، با تأسیس «شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران» یا به اختصار «مپنا» در ۲۲ مرداد ماه سال ۱۳۷۲ خورشیدی و توسط وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران آغاز می‌شود.

 

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم بمپنا

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم بمپناشرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران با نماد بمپنا یکی از سهام بورسی است که در آخرین گزارش از کاهش سودآوری خود جلوگیری کرده است. و وضعیت بهتری را ایجاد کرده است.

سهم بمپنا در گزارش آخر خود عملکرد بهتری نسبت به گذشته داشته است.

ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد و گزارش آخر آن بهترین گزارش در چهار دوره آخر باشد.

شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (بمپنا) در دو دوره آخر خود عملکردخوبی نداشته است. و فقط در آخرین گزارش خود صعود بسیار کمی را تجربه کرده است.

 

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم بمپنا

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم بمپنادر استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.

همچنین دردو گزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران با نماد بمپنا ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس فقط یکی از صلاحیت‌ها را دارد و توانسته۲۸درصد سود نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق کند.

پس می‌توان گفت که سهم بمپنا یکی از شرایط کانسلیم را دارد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم بمپنا

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم بمپنادر استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت می‌پردازیم.

همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌کنید شرکت  مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران در آخرین گزارش خود(اردیبهشت)، نسبت به مدت مشابه سال قبل کمترین فروش راداشته است.

و از این لحاظ تائید نمی‌شود.

حال باید محصول استراتژیک مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت بپردازیم.

زیرا در تحلیل بنیادی یک سهم توان تعدیل بیشترین اهمیت را دارد.

 

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم بمپنا

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم بمپناهمان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید محصول آمادگی نیروگاه در شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران بیشترین درصد تولید را دارد.

بنابراین محصول استراتژیک شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران، (آمادگی نیروگاه) می‌باشد.

تولید این محصول نقش بسیار مهمی درروند سود سازی برای سهم بمپنا است.

در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (آمادگی نیروگاه) در شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران خواهیم پرداخت.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم بمپنا

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهامنرخ فروش آمادگی نیروگاه شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران با نماد بمپنا روند صعودی داشته است.

که ازنظر نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم بمپنا موردتایید قرار می‌گیرد.

اما باید در نظر داشته باشید نرخ فروش در سال ۹۸ پایین تر از سال ۹۷ بوده است.

 

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم بمپنا

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم بمپناتغییر سهامداران عمده شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (بمپنا)، بیشترین وابستگی را به سهامداران حقیقی خود دارد.

البته دربرخی موارد حقوقی ها روی روند قیمتی تأثیر داشته‌اند.

هیجانات ناشی ازخبرروی سهم بمپنا تاثیربسزایی داشته است.

همچنان عرضه و تقاضا در سهم  بمپنا بیشترین تاثیرراداشته است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوریدرتحلیل بنیادی سهم بمپنا

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوریدرتحلیل بنیادی سهم بمپناهمان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران با نماد بمپنا مشاهده می‌کنید قیمت در گزارش آخر به روند خود تا حدودی وابستگی دارد، به جزبرخی موارد.

بیشترین تاثیرروی قیمت ازنظر تحلیل تکنیکال سهم بررسی شکست مقاومت یا شکست حمایت است.

که عرضه و تقاضای به روند کمک کرده است.

 

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم بمپنا

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهام بورسهمان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌شده مشاهده می‌کنید شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران در یک‌روند صعودی بسیارعالی قرار دارد.

شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (بمپنا) سهمی است که ازنظر تحلیل بنیادی سهام تمامی تایید ها را نمی گیرد.

 نتیجه‌گیری

شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران با توانایی بالا در عرصه محصولات (آمادگی نیروگاه) کشور است.

اگرقصدسرمایه‌گذاری درسهم بمپنا را دارید، شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (بمپنا)درروند خود تغییر قیمتی صعودی بسیار زیادی داشته است.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم بمپنا از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل)فقط یکی از شرایط کانسلیم .

البته نرخ فروش محصول استراتژیک بمپنا در آخرین گزارش خود صعودی بوده است.

البته باید این موضوع راهم درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.

حالا که سهم بمپنا ازنظر تحلیل بنیادی بررسی شد بهتراست بدانیم تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.

سهم بمپنا بنیاد خوبی ندارد، برای سرمایه‌گذاری بهتراست روی سهم‌های بنیادی سرمایه‌گذاری شود.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت ندارد می‌توانید با استفاده از استراتژی های تحلیل تکنیکال، روی سهم (بمپنا)سرمایه‌گذاری کنید.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.

این تحلیل بنیادی در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۸ انجام‌گرفته است.  و هرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییر است.

در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی با نماد(بمپنا) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

 

2 در مورد “تحلیل بنیادی سهم بمپنا”

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا