نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم تپمپی

تحلیل بنیادی سهم تپمپی

تحلیل بنیادی سهم تپمپی (گروه صنایع پمپ سازی ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم تپمپی (گروه صنایع پمپ سازی ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

مقدمه

گروه صنایع پمپ سازی ایران در سال۱۳۵۴شمسي تاسيس گردید
و توليدانواع پمپ را تحت ليسانس شرکت KSB آغاز نمود.
گروه پمپيران با داشتن شرکت هاي  توليدي و مهندسي، به هلدينگ تخصصي تبديل گرديده و بزرگترين  پمپ ساز خاورميانه مي باشد.
در حال حاضر بيش از ۹۰۰ نفر نيروي متخصص مجرب و کار آزموده در واحدهاي مجهز توليد ، مهندسي، پشتيباني و آزمايشگاه هاي شرکتهاي گروه اشتغال دارند.
مساحت کارخانه هاي اين شرکتها حدود۲۰۰۰۰۰ مترمربع بوده که حدود۱۰۰۰۰۰ متر مربع آن، فضاهاي سرپوشيده خطوط توليد، انبارها، آزمايشگاه ها وسالن هاي پشتيباني مي باشند.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم تپمپی

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم تپمپی

گروه صنایع پمپ سازی ایران با نماد تپمپی یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری دریک دوره صعود داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد
و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم تپمپی ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، فقط در یک دوره اخیر صعودی بوده است
و هیچ یک ازصلاحیت ها را در این استراتژی ندارد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم تپمپی

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم تپمپی

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید گروه صنایع پمپ سازی ایران با نماد تپمپی از نظراستراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس فقط در یک دوره ۱۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است،
وهیچ یک از صلاحیت ها را در این استراتژی ندارد.

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم تپمپی

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی گروه صنایع پمپ سازی ایران می‌پردازیم.
به دلیل اینکه این شرکت سرمایه گذاری می باشد، توان تعدیل برای این شرکت موجود نمی باشد.

 

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم تپمپی

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم تپمپی

تغییر سهامداران عمده گروه صنایع پمپ سازی ایران (تپمپی)، بیشترین وابستگی را به حقیقی های خود دارد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم تپمپی

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM گروه صنایع پمپ سازی ایران با نماد تپمپی مشاهده می‌کنید بیشترین وابستگی  را به گزارش شرکت داشته است.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم تپمپی

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم تپمپی

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید گروه صنایع پمپ سازی ایران، از نظر رشد قیمتی  صعود خود را از نقطه ای که حمایت شده شروع کرده است
و هم اکنون به مقاومت سهم رسیده است.

نتیجه‌ گیری

گروه صنایع پمپ سازی ایران با توانایی بالا در عرصه (تولید انواع پمپ) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم تپمپی  را دارید، گروه صنایع پمپ سازی ایران درروند خود تغییر صعودی داشته است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم تپمپی از چهارفیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم ) از هیچ فیلتری عبور نمی کند.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
حالا که سهم تپمپی  ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم تپمپی در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام.
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (تپمپی) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

نکته: سهم تپمپی  دربرسی روندمشهود است هم خرید از نقطه حمایت و هم شکست مقاومت صعود کرده است.
این سهم (تپمپی) با اینکه از هیچ فیلتری عبورنکرده ولی TTMوکانسلیم در یک دوره اخیر رشد خوبی داشته
واگر گزارش بعدی هم به همین شکل ادامه داشته باشد بنیاد سهم تغییر مثبتی خواهد داشت.
سهم تپمپی با اینکه از استانداردهای تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام عبور نکرده ولی امید به بهتر شدن بنیاد این سهم با این گزارش اخیر بسیارزیاد است.
و از نظر استراتژی های تحلیل تکنیکال سهم تپمپی به مقاومت خود رسیده، اگر بتواند از این قله عبور کند دور از انتظار نیست که بتواند مقاومت بعدی راهم پشت سر بگذارد.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود، برای سهامدارمعرفی می کند.
این تحلیل بنیادی در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۹انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی گروه صنایع پمپ سازی ایران با نماد(تپمپی) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا