تحلیل بنیادی سهم خاهن

دسته بندی :تحلیل بنیادی 7 جولای 2019 مدیر سایت 1837

تحلیل بنیادی سهم خاهن

تحلیل بنیادی سهم خاهن(شرکت آهنگری تراکتورسازی) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم خاهن(شرکت آهنگری تراکتورسازی) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

درباره شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (خاهن)

شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران در سال ۱۳۶۶ به عنوان بزرگترین و مجهزترین کارخانه فورج گرم در سطح کشور و خاورمیانه است.
از شرکت تراکتورسازی ایران سهامی خاص تفکیک و بشماره ۴۰۵۵ نزد اداره ثبت شرکت های تبریز ثبت گردید.
و پس از تفکیک، عمده سهام آن متعلق به شرکت تراکتورسازی و سپس به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انتقال یافت.
و در سال ۱۳۸۰ در راستای سیاست های دولت عمده سهام شرکت توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و از طریق بورس و به بخش خصوصی واگذار گردید.
و نهایتا در سال ۱۳۸۹ عمده سهام این شرکت بمدیریت فعلی (خانواده باویلی) انتقال یافته است.
شرکت آهنگری در زمینی به مساحت حدود ۱۰ هکتار و فضای سرپوشیده ۱۰۰۰۰۰ مترمربع، ظرفیت تولید سالانه (با توجه به تنوع قطعات) حدود ۲۵۰۰۰ تن را دارا می باشد.

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم خاهن

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم خاهن

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران با نماد خاهن یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری صعودی شده است.

ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد.
و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (خاهن) درآخرین گزارش خود، صعود داشته است.

ولی در دو دوره متوالی صعودی نبوده است. بنابراین سهم خاهن از لحاظ استراتژی روند سودآوری تایید نمی شود.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم خاهن

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم خاهن

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران با نماد خاهن ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس توانسته 246 درصد سود نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق کند.
با توجه به اینکه گزارش ماقبل آخر این شرکت منفی می باشد، بنابراین خاهن نتوانسته است صلاحیت های استراتژی کانسلیم را دارا باشد.

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی خاهن

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی خاهن

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران می‌پردازیم.
همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد خاهن، دربورس اوراق بهادار تهران درخرداد ۹۸ فروش کل ماهیانه ی خیلی کمتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

و بنابراین از این لحاظ تایید نمی شود.
حال باید محصول استراتژیک شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

نکته: توان تعدیل برای یک سهم با اهمیت ترین استراتژی محسوب می شود.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم خاهن

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم خاهن

همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید قطعات فورج در شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران ،بیشترین درصد  فروش را دارد.

بنابراین محصول استراتژیک شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران ، (قطعات فورج) می‌باشد.

در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (قطعات فورج) در شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران خواهیم پرداخت.

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم خاهن

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم خاهن

همان طور که مشاهده می کنید شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران بیشترین فروش این محصول را داشته است.

بنابراین در ادامه نرخ فروش محصول قطعات فورج را بررسی می کنیم.
نرخ فروش قطعات فورج در شرکت خاهن روندی نزولی داشته است .

و از این لحاظ تایید نمی شود.
نکته:دراستراتژی تحلیل بنیادی با استفاده از توان تعدیل می توان گزارش آینده سهم را تاحدودی پیش بینی کرد.
پس دور از انتظار نیست که سهم خاهن با این توان تعدیل نزولی که دارد باز هم شاهد نزول در سهم خاهن باشیم.
البته گزارش ماه آینده سهم خاهن تا حدودی مشخص می کند که چه روندی خواهد داشت.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم خاهن

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم خاهن

تغییر سهامداران عمده شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (خاهن)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به کدام گروه وابسته است، سهم خاهن روند خود را دارد.

عرضه و تقاضا در سهم خاهن بیشترین تاثیر را بر روی روند داشته است.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم خاهن

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم خاهن

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران با نماد خاهن مشاهده می‌کنید بیشترین وابستگی را به عملکرد سودآوری در گزارش دارد.

پس می توان انتظار داشت اگر شرکت گزارش فصلی خوبی ارائه کند، قیمت هم همراه با گزارش خوب افزایش داشته باشد.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم خاهن

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم خاهن

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران با توجه به بنیادی ضعیفی که دارد نمی تواند از مقاومت های خود عبور کند.

نتیجه‌گیری

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران با توانایی بالا در عرصه (قطعات فورج) کشور است.

اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم خاهن را دارید، شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران درروند خود تغییر غیر متعارف داشته وباشدت بسیار زیاد صعود و نزول داشته است.
البته در حال حاضر سهم خاهن در حال اصلاح روند قیمت است.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم خاهن از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل)در این تاریخ، از هیچ فیلتری عبور نمی کند و بنیادی بسیار ضعیفی دارد.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.

حالا که سهم خاهن ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد می‌توانید با نادیده گرفتن شرایط TTM، کانسلیم وتوان تعدیل در تحلیل بنیادی.
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (خاهن) سرمایه‌گذاری کنید.
نکته: سهم خاهن دربرسی روندمشخص است فراز و فرود های هیجانی شدیدی داشته است.
پس می توان به این نتیجه رسید که سهم خاهن دارای معامله گرانی نوسان گیر است.

استراتژی های خرید در کف از روی نقطه حمایت توانسته برای سهامدار موفقیت کسب کند.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.

این تحلیل بنیادی در تاریخ 16/4/1398 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران با نماد(خاهن) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: