نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم خرینگ

تحلیل بنیادی سهم خرینگ

تحلیل بنیادی سهم خرینگ(شرکت رينگ سازي مشهد) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم خرینگ(شرکت رينگ سازي مشهد) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

درباره شرکت رينگ سازي مشهد (خرینگ)

شرکت رينگ سازي مشهد با سابقه اي افزون بر ۳۵ سال ، تحت پوشش شركت ياپکو با ارائه محصولات متنوع خود كه در سه كارخانه رينگهاي سواري ، رينگهاي سنگين و رام زير موتور توليد مي شوند، تاكنون سهم بسزايي در صنعت خودرو سازي ایران ايفا نموده و در راستاي حركت به سوي بازارهاي جهاني ، توسعه فعاليتها را بواسطه اصل تغييرسر لوحه امور قرار داده است .
اين شركت با در اختيار داشتن كاركنان مجرب در واحدهاي مختلف ، علاوه بر توليد محصولات مختلف، با داشتن دانش فني طراحي رينگ ، در زمينه بهينه سازي ، طراحي ، بهبود كمي و كيفي محصول نيز فعاليت مي نمايد .

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم خرینگ

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم خرینگ

در استراتژی روند سودآوری شرکت باید دو دوره صعودی داشته باشد.

همچنین شیب دوره آخر از شیب دوره قبل بیشتر باشد.

شرکت رينگ سازي مشهد با نماد خرینگ یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری صعودی بوده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد.
و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
شرکت رينگ سازي مشهد (خرینگ) درآخرین گزارش خود، نتوانسته عملکرد بهتری را نسبت به گزارش ما قبل آخر ارائه دهد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم خرینگ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، فقط یکی از صلاحیت ها را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم خرینگ

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم خرینگ

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت رينگ سازي مشهد با نماد خرینگ ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس توانسته ۳۴۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
و همچنین بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته است.
سهم خرینگ صلاحیت های کانسلیم را دارد و از این نظر مورد تائید است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی خرینگ

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی خرینگ

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت رينگ سازي مشهد می‌پردازیم.
همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد خرینگ، دربورس اوراق بهادار تهران درخرداد ۹۸ فروش کل ماهیانه ی کمتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
حال باید محصول استراتژیک شرکت رينگ سازي مشهد را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
نکته: توان تعدیل برای یک سهم با اهمیت ترین استراتژی محسوب می شود.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم خرینگ

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم خرینگ

همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید انواع رینگ سواری در شرکت رينگ سازي مشهد،بیشترین فروش را دارد.

بنابراین محصول استراتژیک شرکت رينگ سازي مشهد ، (انواع رینگ سواری) می‌باشد.

در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (انواع رینگ سواری) در شرکت رينگ سازي مشهد خواهیم پرداخت.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم خرینگ

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم خرینگ

همان طور که مشاهده می کنید شرکت رينگ سازي مشهد بیشترین فروش این محصول را داشته است.
البته بااینکه نرخ فروش رشد داشته است، ولی هنوز هم از نرخ فروش سال ۹۶ و ۹۷ پایین تر است.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم خرینگ

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم خرینگ

تغییر سهامداران عمده شرکت رينگ سازي مشهد (خرینگ)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به کدام گروه وابسته است، سهم خرینگ روند خود را دارد، ولی تا حدودی حقیقی ها روی روند تاثیر داشته است.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم خرینگ

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم خرینگ

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت رينگ سازي مشهد با نماد خرینگ مشاهده می‌کنید بیشترین وابستگی به عملکرد سودآوری در گزارش را دارد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم خرینگ

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم خرینگ

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید شرکت رينگ سازي مشهد بعد از صعودی که درماه های گذشته داشته، هم اکنون درگیر اصلاح قیمت است.

نتیجه‌گیری

شرکت رينگ سازي مشهد با توانایی بالا در عرصه (انواع رینگ سواری) کشور است.

اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم خرینگ را دارید، شرکت رينگ سازي مشهد درروند خود تغییر صعودی داشته.
البته در حال حاضر سهم خرینگ درگیر اصلاح قیمت است.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم خرینگ از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است. از سه فیلتر عبور کند.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.

حالا که سهم خرینگ ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت ندارد می‌توانید با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم خرینگ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام، با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (خرینگ) سرمایه‌گذاری کنید.
نکته: سهم خرینگ دربرسی روند مشهود است در حال حاضر قدرت کافی برای صعود یا نزول را ندارد.
پس می توان گفت بهترین استراتژی های تکنیکال از نقطه حمایت بوده است وبعد ازشکست قله پیش رو توانسته رشد خوبی را به ارمغان بیاورد.
حال باید دید که سهم خرینگ می تواند از این نقطه که قرار دارد حرکت صعودی دیگری را شروع کند؟

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.

این تحلیل بنیادی در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۸ انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت رينگ سازي مشهد با نماد(خرینگ) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

2 در مورد “تحلیل بنیادی سهم خرینگ”

  1. العان این تحلیل برج ۴ ساله گذشته بدرد کی میخره بنظرتون
    شما همجا به اندازه کافی برایه این دایره طلایی تبلیغ کردی
    فک نمیکنید بهتره وقت مردما بابت تحلیل ۸ ماه گذشته نگیرین؟

    1. باسلام واحترام
      اگر دقت فرمایید تاریخ این تحلیل درج شده است و هر روز یک سهم مورد بررسی قرار می گیرد. این سهم در آن تاریخ مورد بررسی قرار گرفته است و در قسمت آرشیو موجود بوده است که شما به آن مراجعه فرموده اید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا