نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم خمهر

تحلیل بنیادی سهم خمهر

تحلیل بنیادی سهم خمهر(شرکت مهرکام پارس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

تحلیل بنیادی سهم خمهر(شرکت مهرکام پارس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

مقدمه                       

شرکت مهرکام پارس در سال ۱۳۶۹ تاسیس و شروع به کار خود را با عنوان شرکت طراحی و مهندسی قطعات پلیمری درسال ۱۳۷۲آغازنمود.
مهرکام پارس با تولید اولیه سپر پژو ۴۰۵ و داشبورد پیکان در سال ۱۳۷۴به جرگه تولید کنندگان قطعات خودرو با ۶۱ نفر پرسنل راه پیدا کرد.
و طی سال های بعد گروه صنعتی ایران خودرو به تدریج تولید مجموعه های سپر، داشبورد، رودری، سیستم تهویه مطبوع و صندلی را به مهرکام پارس واگذار کرد.
این شرکت در سال ۱۳۷۸ سالن های ۱۰، ۱۲، ۱۴ خود را به کابین های رنگ آمیزی قطعات پلیمری به شکل دستی تجهیز و در سال ۱۳۸۰ به سمت جهاني شدن گرايش پيدا کرده
و برنامه ريزي بلند مدت خود را حول اين گرايش ترتيب داده است.

در سال ۱۳۸۳ به شرکت سهامی عام تبدیل شد در همین سال سایت کرمانشاه (مهرکام پارس غرب) با هدف اشتغالزایی، تولید قطعات ریز سیستم تهویه مطبوع و دسته سیم خودروهای مختلف به بهره برداری رسید
و اکنون با توسعه ایران خودرو کرمانشاه، مجموعه قطعات تزئینی چون سپر و داشبورد نیز تولید می کند.
و در سال ۱۳۸۴ مهرکام پارس با اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ۱۶۹۴۹ ISO/TS از شرکت IMQ ایتالیا، گام در جهت جهانی شدن برداشت
و در همین سال پروژه تولید مجموعه قطعات تزئینی تندر ۹۰ هم در این شرکت کلید خورد و به این ترتیب رنو پارس مشتری اصلی و ثابت مهرکام پارس شد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم خمهر

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم خمهر
شرکت مهرکام پارس  
با نماد خمهر یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری  نزولی داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم خمهر ازنظر استراتژی TTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، در حال تولید زیان  می باشد و هیچ یک از صلاحیت ها را ندارد.

 

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم خمهر

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم خمهر

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت مهرکام پارس  با نماد خمهر ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس منفی ۶۵۶۸- درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل نزول داشته است.
و از نظر استراتژی کانسلیم هیچ یک از صلاحیت ها را ندارد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم خمهر

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم خمهر

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت مهرکام پارس  می‌پردازیم.
همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد خمهر، دربورس اوراق بهادار تهران درتیر ۹۸ فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
حال باید محصول استراتژیک شرکت مهرکام پارس  را مشخص کنیم
و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

نکته: توان تعدیل برای یک سهم با اهمیت ترین استراتژی محسوب می شود.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم خمهر

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم خمهر

همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید انواع داشبورد خودرو محصول استراتژیک در شرکت مهرکام پارس ، بیشترین تولید و فروش را دارد.
بنابراین محصول استراتژیک شرکت مهرکام پارس، (انواع داشبورد خودرو) محصول استراتژیک سهم خمهر می‌باشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش انواع داشبورد خودرو در شرکت مهرکام پارس  خواهیم پرداخت.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم خمهر

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم خمهر

همان طور که مشاهده می کنید شرکت مهرکام پارس نرخ فروش افزایشی  برای این محصول داشته است
و ازاین لحاظ مورد تائید قرار می گیرد.

 

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم خمهر

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم خمهر

تغییر سهامداران عمده شرکت مهرکام پارس (خمهر)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به کدام گروه وابسته است،
ولی حقوقی ها سهم بیشترین وابستگی  را در عملکرد داشته است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم خمهر

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم خمهر

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت مهرکام پارس با نماد خمهر مشاهده می‌کنید وابستگی نداشته،
و در برخی از موارد برخلاف جهت حرکت خود را ادامه داده ولی در گزارش های اخیر بیشترین وابستگی را داشته است.

 

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم خمهر

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم خمهر

همان‌طور که در نموتحلیل بنیادی سهم خمهردار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید شرکت مهرکام پارس، هم اکنون از نظر رشد قیمتی درگیر مقاومت خود می باشد.

نتیجه‌ گیری


شرکت مهرکام پارس با توانایی بالا در عرصه (قطعات پلیمری خودرو) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم خمهر را دارید، شرکت مهرکام پارس  درروند خود تغییر صعودی داشته است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم خمهر از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است از دو فیلتر عبور کند.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
حالا که سهم خمهر ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد می‌توانید با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم خمهر در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام.
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (خمهر) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

نکته: سهم خمهر دربرسی روندمشهود است هم خرید از نقطه حمایت و هم شکست مقاومت صعود کرده است.
این سهم (خمهر) توانسته از شش فیلتر تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام ازدو فیلتر عبور کند وبنیاد ضعیفی دارد.
البته این سهم در زمان رشد خود هم بنیادخوبی نداشته ولی تقاضا باعث شده که سهم خمهر صعود قیمتی داشته باشد.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.
این تحلیل بنیادی در تاریخ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت مهرکام پارس با نماد(خمهر) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا