final-logo-png

نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار تحلیل بنیادی سهام

تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

دسته بندی :تحلیل بنیادی 25 ژوئن 2019 مدیر سایت 1709

تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

تحلیل بنیادی سهم زگلدشت(شرکت گلدشت نمونه اصفهان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم زگلدشت(شرکت گلدشت نمونه اصفهان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

مقدمه

درباره شرکت گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)

شرکت گلدشت نمونه اصفهان در سال ۱۳۷۹ به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ به ثبت رسیده است. در ابتدا این شرکت با دارا بودن ۱۵ نفر پرسنل و ظرفیت ۸۰ راس گاو شیری و تولید روزانه ۲ تن شیر خام فعالیت خود را آغاز نمود.
به حول و قوه الهی و مدیریت صحیح و کارآمد مدیران و تلاش و کوشش شبانه روزی نیروی انسانی، مراحل رشد و توسعه طی شد و در سال ۱۳۸۸ با توجه به لزوم پیشرفت و افزایش ظرفیت و همچنین واقع شدن در مسیر طرح توسعه پالایشگاه اصفهان، با فروش محل قبلی و با اخذ زمین ۳۰ هکتاری در منطقه قلعه خواجه از منابع طبیعی، پروژه ساخت دامداری جدید آغاز و در مدت زمانی کوتاه تا پایان سال ۱۳۹۱ به بهره برداری کامل رسید.

همچنین با توجه به بروز مشکلات زیست محیطی برای یکی دیگر از شرکت های تامین اجتماعی به نام کشت و دامداری گلشهر واقع در شهرستان نجف آباد و ادغام این شرکت در محل جدید پروژه گلدشت نمونه، هم افزایی تولید و اشتغال در واحد جدید شرکت گلدشت نمونه به حد اعلای خود رسید.

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم زگلدشتشرکت گلدشت نمونه اصفهان با نماد زگلدشت یکی از سهام بورسی است که رشد داشته است.

سهم زگلدشت در گزارش آخر خود عملکرد خوبی نسبت به گزارش قبلی ارائه داده است.

ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

شرکت گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) درآخرین گزارش خود، گزارش قابل قبولی نسبت به گزارش قبلی خود ارائه داده است.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم زگلدشت ازنظر استراتژی TTM در تحلیل بنیادی سهام بورس، مورد تایید قرار می گیرد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم زگلدشتدر استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.

همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت گلدشت نمونه اصفهان با نماد زگلدشت ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس توانسته283درصد سود نسبت به مدت مشابه سال قبل سودآوری محقق کند.

پس می‌توان گفت که سهم زگلدشت دربورس اوراق بهادارتهران مورد تایید قرار می گیرد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم زگلدشتدر استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت گلدشت نمونه اصفهان می‌پردازیم.

همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد زگلدشت، دربورس توانسته است درخرداد ۹۸ فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق کند.

و از این لحاظ تائید می‌شود.

حال باید محصول استراتژیک شرکت گلدشت نمونه اصفهان را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

زیرا در تحلیل بنیادی یک سهم توان تعدیل بیشترین اهمیت را دارد.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم زگلدشتهمان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید محصول شیرخام در شرکت گلدشت نمونه اصفهان بیشترین درصد تولید را دارد.

بنابراین محصول استراتژیک شرکت گلدشت نمونه اصفهان ، (شیرخام) می‌باشد.

تولید این محصول نقش بسیار مهمی درروند سود سازی برای سهم زگلدشت دربورس دارد.

در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (شیرخام) در شرکت گلدشت نمونه اصفهان خواهیم پرداخت.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم زگلدشتنرخ فروش شیرخام شرکت گلدشت نمونه اصفهان با نماد زگلدشت روند صعودی داشته است.

در استراتژی توان تعدیل نرخ فروش آخرین گزارش را با گزارش ماه قبل بررسی می کنیم.

اگر فروش کل نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر باشد و نرخ فروش محصول استراتژیک نسبت به ماه قبل بیشتر باشد، استراتژی توان تعدیل تایید می شود.

بنابراین سهم زگلدشت ازنظر نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران موردتایید قرار می‌گیرد.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم زگلدشتتغییر سهامداران عمده شرکت گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به حقیقی ها یا حقوقی های خود وابستگی دارد، سهم زگلدشت روند خود را دارد.

هیجانات ناشی ازخبرروی سهم زگلدشت تاثیربسزایی داشته است.

همچنان عرضه و تقاضا در سهم زگلدشت بیشترین تاثیرراداشته است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم زگلدشت

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم زگلدشتهمان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت گلدشت نمونه اصفهان با نماد زگلدشت مشاهده می‌کنید بیشترین وابستگی را به عملکرد سودآوری در گزارش دارد.

بیشترین تاثیرروی قیمت ازنظر تحلیل تکنیکال سهم بررسی شکست مقاومت یا برگشت ازنقطه حمایت بوده است.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم زگلدشت

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم زگلدشتهمان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید شرکت گلدشت نمونه اصفهان در حال رشد بوده وهم اکنون درحال اصلاح روند قرار دارد.

شرکت گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) سهمی بورسی است که ازنظر تحلیل بنیادی سهام بورس موردتائید است.

 نتیجه‌گیری

شرکت گلدشت نمونه اصفهان با توانایی بالا در عرصه (شیرخام) کشور است.

اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم زگلدشت را دارید، شرکت گلدشت نمونه اصفهان درروند خود تغییر صعودی داشته و هم اکنون درحال اصلاح روند می باشد.

امید است که سهم (زگلدشت) برروی نقطه حمایت دراستراتژی های تحلیل تکنیکال حمایت شده و به کانال صعودی برگردد. البته دور از انتظار نیست این سهم نزولی بیشترداشته باشد.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم زگلدشت از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است از تمام فیلتر ها عبور کند.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.

حالا که سهم زگلدشت ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت دارد می‌توانید با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (زگلدشت) سرمایه‌گذاری کنید.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.

این تحلیل بنیادی در تاریخ 4/4/1398 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت گلدشت نمونه اصفهان با نماد(زگلدشت) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

مطالب زیر را حتما بخوانید:

 1. داریوش گفته؛
  16:23 2020/05/05

  سلام .دانلود میکنم باز نمیشه .چه نرم افزاری نیاز داره برا باز شدن .

  • مدیر سایت گفته؛
   15:27 2020/05/06

   سلام
   نرم افزاردایره طلایی سهام برای سیستم عامل ویندوز طراحی شده است.

 2. سعید گفته؛
  03:23 2020/08/08

  با سلام
  اگر امکان دارد برایر سیستم اندروید هم تدبیری بیاندیشید
  با تشکر

  • مدیر سایت گفته؛
   06:11 2020/08/09

   سلام نسخه اندورید بزودی ارائه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: