تحلیل بنیادی سهم غدیس

دسته بندی :تحلیل بنیادی 9 سپتامبر 2019 مدیر سایت 2059

تحلیل بنیادی سهم غدیس

تحلیل بنیادی سهم غدیس (گروه کارخانجات پاکدیس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم غدیس (گروه کارخانجات پاکدیس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

گروه کارخانجات پاکدیس محصولات خود را مطابق استاندارد‌های‌ ایران و استاندارد بین المللی تولید می کند.
 این شرکت موفق به اخذ استاندارد بین المللی ISO 9001 و HACCP از شرکت TUV NORD آلمان شده و کارخانجات این شرکت، مجهز به آزمایشگاه‌های استاندارد و سیستم کنترل کیفیت می باشد.
 نظرات و کنترل، از مرحله انتخاب و دریافت میوه آغاز و مراحل تولید و نگهداری محصول در انبار و حمل و تحویل محصول به مصرف کننده را بر می گیرد تا محصول ارائه شده رضایت مشتریان را فراهم آورد.

همچنین، براساس تعهد و التزام عملی شرکت ، به تولید و عرضه محصولاتی که رضایت کامل مصرف کنندگان را فراهم آورد، شرکت پاکدیس نظرسنجی ادواری را به منظور آگاهی از آخرین نظرات مصرف کنندگان درباره کیفیت محصولات تولیدی در دستور کار خود قرار داده است و به طور مرتب هر 6 ماه یک بار آن را به انجام می رساند تا نظرات و عقاید ارزشمند مشتریان را سرلوحه اقدامات شرکت در برآوردن نیازهای آنان قراردهد، همچنین این شرکت موفق به اخذ لوح و تندیس واحد نمونه کشور از دست ریاست محترم جمهوری اسلامی در سال 1385 گردیده است.
استفاده از تکنولوژی روز دنیا در فرآوری و بسته بندی، برای ارائه بهترین کیفیت و با هدف جلب اعتماد و رضایت مشتریان، سرلوحه اقدامات و قعالیت های این شرکت می باشد. 

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی غدیس

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی غدیس

گروه کارخانجات پاکدیس با نماد غدیس در روند سودآوری درحال صعود می باشد.
در گزارش 3 ماهه سال ۱۳۹8 صعودی بسیاربهترنسبت به صعود در گزارش 12ماهه سال 1397 خود داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم غدیس ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، به دو دوره صعود رسیده است و در گزارش آخر درصد رشد برتری نسبت به گزارش ماقبل آخر دارد و سهم غدیس تمامی شرایط را در این استراتژی دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی غدیس

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی غدیس

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش 707 درصد ودرگزارش ماقبل آخر333 درصد رشد داشته که از 25 درصد
مد نظر بیشتراست، ولی سود کمتری را درمقایسه با یک سال مالی اخیر ساخته وفقط یکی از شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی غدیس

ستراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی غدیس

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی گروه کارخانجات پاکدیس می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم غدیس مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درمرداد ماه ۹۸نسبت به مرداد ماه ۹۷داشته است.
بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.
حال باید محصول استراتژیک گروه کارخانجات پاکدیس را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی غدیس

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی غدیس

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.
زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است انواع آبمیوه محصول استراتژیک در گروه کارخانجات پاکدیس می باشد.
 در ادامه به بررسی روند نرخ فروش انواع آبمیوه در گروه کارخانجات پاکدیس خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی غدیس

نرخ فروش در تحلیل بنیادی غدیس

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک غدیس که محصول، انواع آبمیوه می باشد و 94 درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که مرداد ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است که از این لحاظ تایید می شود.
بنابراین گروه کارخانجات پاکدیس با نماد غدیس از هر دو فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی غدیس

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی غدیس

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته
را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید گروه کارخانجات پاکدیس با نماد غدیس به حقیقی ها وابستگی دارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی غدیس

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی غدیس

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMگروه کارخانجات پاکدیس با نماد غدیس مشاهده می‌کنید
وابستگی را به گزارش دربلند مدت داشته است.

 

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال غدیس

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال غدیس

همان طور که در روند قیمت سهم غدیس مشاهده می کنید این شرکت درحال حاضر درگیر مقاومت پیش رو می باشد.

نکته:

این سهم (غدیس) بنیاد خوبی دارد و هم اکنون از نظررشد قیمتی برای صعود بیشتر باید از مقاومت خود عبورکند.
سهم غدیس درگیر مقاومت سهم شده واگر از این مقاومت عبورکند ومقاومت تاریخی سهم را بشکند رشدصعودی
برای سهم غدیس دور از انتظارنیست.

 

نتیجه‌ گیری:

گروه کارخانجات پاکدیس با توانایی بالا در عرصه (تولید آبمیوه) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم غدیس را دارید، گروه کارخانجات پاکدیس درروند خود درگیر مقاومت شده است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم غدیس ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازپنج فیلتر عبور کرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم غدیس چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم غدیس در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (غدیس) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی سهم غدیس در تاریخ 1398/6/18انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند
و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.
و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم غدیس و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: