تحلیل بنیادی سهم فاما

دسته بندی :تحلیل بنیادی 22 ژوئن 2019 مدیر سایت 1969

تحلیل بنیادی سهم فاما

تحلیل بنیادی سهم فاما(شرکت صنعتی آما) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم فاما(شرکت صنعتی آما) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

مقدمه

درباره شرکت صنعتی آما (فاما)

ابتکار تولید الکترود جوشکاری در ایران پس از مطالعات و بررسی‌های به عمل آمده توسط سه نفر از متخصصین و پیشکسوتان صنعت کشور در اردیبهشت ماه 1338 شکل گرفت.

بدین منظور پس از طی مراحل قانونی شرکت صنعتی آما در مهر ماه 1338 رسما تاسیس گردید.

تولید انبوه با ظرفیت سالانه 440 تن در فروردین ماه 1340 به وسیله ماشین آلات ساخت شرکت آغاز گردید.

نیاز داخلی به انواع الکترود در سالهای قبل از تاسیس شرکت از طریق واردات و منابع خارجی تامین می‌شد، به طوری که طبق آمار وزارت بازرگانی در سال 1337 حدود 1100 تن الکترود وارد کشور شده بود که 700 تن آن انحصارا برای صنایع نفت و مستقیما توسط شرکت نفت بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی انجام گرفته بود.

با توجه به افزایش تقاضای داخلی برای انواع الکترود، شرکت صنعتی آما پس از ساخت و تجهیز سه خط تولیدی جدید ظرفیت تولیدی خود را در سال 1342 به 2200 تن افزایش داد.

در حال حاضر شرکت صنعتی آما بزرگترین واحد تولید‌ کننده مواد مصرفی جوشکاری در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه محسوب می‌گردد که محصولات آن با کیفیت بالا و مطابق استانداردهای بین المللی عرضه می‌شود.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم فاما

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم فاماشرکت صنعتی آما با نماد فاما یکی از سهام بورسی است که با یک جهش زیاد درگزارش آخرسودآوری کرده است.

سهم فاما در گزارش آخر خود عملکرد بسیارعالی نسبت به گزارش قبلی ارائه داده است.

ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد و گزارش آخر آن بهترین گزارش در چهار دوره آخر باشد.

شرکت صنعتی آما (فاما) درآخرین گزارش خودتوانسته سودی عالی برای این سهم بدست آورد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم فاما ازنظر استراتژی TTM در تحلیل بنیادی سهام بورس موردتائید قرار می گیرد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم فاما

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم فامادر استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 25درصد رشد داشته باشد.

همچنین دردو گزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت صنعتی آما با نماد فاما ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس توانسته403درصد سود نسبت به مدت مشابه سال قبل سودآوری محقق کند.

پس می‌توان گفت که سهم فاما دربورس اوراق بهادارتهران شرایط کانسلیم را دارد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم فاما

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم فامادر استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت صنعتی آما می‌پردازیم.

همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد فاما، دربورس توانسته است دراردیبهشت 98 بیشترین فروش کل ماهیانه رامحقق کند.

و از این لحاظ تائید می‌شود.

حال باید محصول استراتژیک شرکت صنعتی آما را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

زیرا در تحلیل بنیادی یک سهم توان تعدیل بیشترین اهمیت را دارد.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم فاما

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم فاماهمان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید محصول الکترود جوشکاری در شرکت صنعتی آما بیشترین درصد تولید را دارد.

بنابراین محصول استراتژیک شرکت صنعتی آما، (الکترود جوشکاری) می‌باشد.

تولید این محصول نقش بسیار مهمی درروند سود سازی برای سهم فاما دربورس دارد.

در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (الکترود جوشکاری) در شرکت صنعتی آما خواهیم پرداخت.

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم فاما

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم فامانرخ فروش الکترود جوشکاری شرکت صنعتی آما با نماد فاما روند صعودی داشته است.

که ازنظر نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم فاما موردتایید قرار می‌گیرد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم فاما

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم فاماتغییر سهامداران عمده شرکت صنعتی آما (فاما)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به حقیقی ها یا حقوقی های خود وابستگی دارد، سهم فاما روند خود را دارد.

هیجانات ناشی ازخبرروی سهم فاما تاثیربسزایی داشته است.

همچنان عرضه و تقاضا در سهم فاما بیشترین تاثیرراداشته است.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم فاما

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوریدرتحلیل بنیادی سهم فاماهمان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت صنعتی آما با نماد فاما مشاهده می‌کنید بیشترین وابستگی را به عملکرد سودآوری در گزارش دارد.

بیشترین تاثیرروی قیمت ازنظر تحلیل تکنیکال سهم بررسی شکست مقاومت یا شکست حمایت است.

که عرضه و تقاضا به روند کمک کرده است.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم فاما

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌شده مشاهده می‌کنید شرکت صنعتی آما در حال رشد بوده وهم اکنون درحال اصلاح روند قرار دارد.

شرکت صنعتی آما (فاما) سهمی بورسی است که ازنظر تحلیل بنیادی سهام بورس موردتائید است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

 نتیجه‌گیری

شرکت صنعتی آما با توانایی بالا در عرصه (مواد مصرفی جوشکاری) کشور است.

اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم فاما را دارید، شرکت صنعتی آما درروند خود تغییر صعودی داشته و هم اکنون درحال اصلاح روند می باشد.

امید است که سهم (فاما) برروی نقطه حمایت دراستراتژی های تحلیل تکنیکال حمایت شده و به کانال صعودی برگردد.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم فاما از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته عبور کند.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.

حالا که سهم فاما ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.

سهم فاما بنیاد خوبی دارد، برای سرمایه‌گذاری بهتراست روی سهم‌های بنیادی سرمایه‌گذاری شود.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت دارد می‌توانید با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (فاما) سرمایه‌گذاری کنید.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.

این تحلیل بنیادی در تاریخ 1/4/1398 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت صنعتی آما با نماد(فاما) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: