final-logo-png

نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار تحلیل بنیادی سهام

تحلیل بنیادی سهم فباهنر 1398/06/25

دسته بندی :تحلیل بنیادی 16 سپتامبر 2019 مدیر سایت 1457

تحلیل بنیادی سهم فباهنر

تحلیل بنیادی سهم فباهنر (شرکت صنایع مس شهید باهنر) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم فباهنر (شرکت صنایع مس شهید باهنر) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت صنایع مس شهید باهنر در نزدیکی بزرگترین معادن مس خاورمیانه و در دوازده کیلومتری شهر کرمان قرار گرفته است. این شرکت که در نیمه دوم سال ۱۳۷۰ راه اندازی شده، بزرگترین مجتمع صنعتی ارتباط دهنده معادن مس و روی کشور با صنایع تولیدی به شمار می رود و از پنج کارخانه زیر تشکیل یافته است:
کارخانه ذوب و ریخته گریکارخانه نوردکارخانه اکستروژن و کششکارخانه تولید لوله مسیکارخانه سکه زنی
این شرکت گسترده ترین محصولات مسی و آلیاژهای آنرا به صورت ورق (شامل کویل، تسمه و فویل)، لوله (به صورت شاخه، کویل و پن کیک) و مقاطع (شامل سه گوش، چهار گوش، شش گوش و میلگرد توپر و توخالی) تولید میکند.
شرکت صنایع مس شهید باهنر یک شرکت پویا بوده که با تبادل تجارب و همکاری با سایر شرکتها، محصولات خود را مطابق استانداردهای روز دنیا عرضه میکند.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی فباهنر

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی فباهنر

شرکت صنایع مس شهید باهنر با نماد فباهنر در روند سودآوری درحال صعود می باشد.
در گزارش 3 ماهه سال ۱۳۹8صعود داشته ولی نسبت به گزارش 12 ماهه 1397 درصد رشد کمتری داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم فباهنر ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، به دو دوره صعود رسیده است
و سهم فباهنر فقط یکی از شرایط را در این استراتژی دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی فباهنر

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی فباهنر

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش 118 درصد و در گزارش ماقبل آخر 115 درصد سهم فباهنر رشد داشته است، ولی سود کمتری را در یک سال اخیر ساخته و فقط  یکی از شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی فباهنر

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی فباهنر

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت صنایع مس شهید باهنر می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم فباهنر مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درمرداد ماه ۹۸نسبت به مرداد ماه ۹۷داشته است. بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.
حال باید محصول استراتژیک شرکت صنایع مس شهید باهنر را مشخص کنیم و بعد ازآن به
بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی فباهنر

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی فباهنر

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک
و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.

زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است (تسمه و ورق مسی) محصول استراتژیک در شرکت صنایع مس شهید باهنر
می باشد.
 در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (تسمه و ورق مسی) در شرکت صنایع مس شهید باهنر خواهیم پرداخت.

نرخ فروش در تحلیل بنیادی فباهنر

نرخ فروش در تحلیل بنیادی فباهنر

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک فباهنر که محصول، (تسمه و ورق مسی) می باشد و 30 درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که مرداد ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است که از این لحاظ تایید می شود.
بنابراین شرکت صنایع مس شهید باهنر با نماد فباهنر از هر دو فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی فباهنر

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی فباهنر

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت صنایع مس شهید باهنر با نماد فباهنر دریک ماه گذشته روند وابستگی تمایل به حقیقی ها داشته است. 

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی فباهنر

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی فباهنر

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه
داده است،قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد
که اگر شرکت گزارش خوبیارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت صنایع مس شهید باهنر با نماد فباهنر
مشاهده می‌کنید وابستگی را به گزارش دربلند مدت داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال فباهنر

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال فباهنر

همان طور که در روند قیمت سهم فباهنر مشاهده می کنید این شرکت در حال رنج قیمتی کوتاه مدت می باشد.

نکته:

این سهم (فباهنر) بنیاد خوبی دارد و از نظررشد قیمتی بعد از صعودی که داشته هم اکنون در حال رنج قیمتی است.

 

نتیجه‌ گیری:

شرکت صنایع مس شهید باهنر با توانایی بالا در عرصه (صنایع مس) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم فباهنر را دارید، شرکت صنایع مس شهید باهنر درروند خود درحال صعود است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم فباهنر ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازچهارفیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم فباهنر چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم فباهنر در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (فباهنر) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم فباهنر در تاریخ 1398/6/25 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

دربارهنرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم فباهنر و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: