تحلیل بنیادی سهم فلوله

دسته بندی :تحلیل بنیادی 9 جولای 2019 مدیر سایت 1947

تحلیل بنیادی سهم فلوله

تحلیل بنیادی سهم فلوله(شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم فلوله(شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

درباره شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران (فلوله)

شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران به عنوان اولین واحد صنعتی ذوب و تولیدکننده چدن در ایران در سال 1338 شمسی (1959میلادی) با هدف تولید لوله و اتصالات چدنی برای مصارف آبرسانی و دیگ‌های چدنی برای تأمین آب و هوای گرم مؤسسه‌ها و ساختمان‌ها، تأسیس گردید.
ظرفیت تولید سالیانه شرکت در ابتدا 4.000 تن و عمده محصولات آن لوله‌های چدنی از قطر 80 الی 400 میلیمتر و به طول 4 و 5/5 متر به روش سانتریفوژ (گریز از مرکز) بوده است.

کارخانه شماره ١ (کارخانه تپه سفید): در کیلومتر 10 جاده ساوه واقع شده است.

کارخانه شماره ٢ (کارخانه شمس‌آباد): این کارخانه با مساحت بيش از 200.000 مترمربع در کیلومتر ٤٠ اتوبان تهران – قم و در شهرک صنعتی شمس‌آباد واقع گردیده است.
ظرفیت فعلی واحد شمس آباد برابر 110.000 تن در سال است.

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم فلوله

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم فلوله

شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران با نماد فلوله یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری به شدت نزولی شده است.

ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد.
و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران (فلوله) درآخرین گزارش خود، نزول پیدا کرده است.
سهم فلوله اگرباهمین شدت در گزارش آینده نزول داشته باشد، در روند سودآوری خود به تولید زیان خواهد رسید.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم فلوله ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، رد صلاحیت شده است.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم فلوله

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم فلوله

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران با نماد فلوله ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس تنهامنفی 119- درصد نزول نسبت به مدت مشابه سال قبل زیان داشته است.
پس بنابراین سهم فلوله صلاحیت های کانسلیم را ندارد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی فلوله

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی فلوله

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران می‌پردازیم.
همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد فلوله، دربورس اوراق بهادار تهران درخرداد ۹۸ فروش کل ماهیانه ی خیلی بیشتر را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
حال باید محصول استراتژیک شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

نکته: توان تعدیل برای یک سهم با اهمیت ترین استراتژی محسوب می شود.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم فلوله

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم فلوله

همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید لوله های نشکن در شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران ،بیشترین فروش را دارد.

بنابراین محصول استراتژیک شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران ، (لوله های نشکن) می‌باشد.

در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (لوله های نشکن) در شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران خواهیم پرداخت.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم فلوله

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم فلوله

همان طور که مشاهده می کنید شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران بیشترین فروش این محصول را داشته است.
و هم اکنون باروندی صعودی نرخ فروش این محصول برای سهم فلوله ادامه دارد.
نکته:دراستراتژی تحلیل بنیادی با استفاده از توان تعدیل می توان گزارش آینده سهم را تاحدودی پیش بینی کرد.
پس دور از انتظار نیست که سهم فلوله با این توان تعدیل تاحدودی خوب بتواند به سمت تولید سود گام بردارد.
البته گزارش ماه آینده سهم فلوله تا حدودی مشخص می کند که چه روندی خواهد داشت.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم فلوله

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم فلوله

تغییر سهامداران عمده شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران (فلوله)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به کدام گروه وابسته است.
سهم فلوله روند خود را دارد،البته تاحدودی حقیقی های سهم در روند تاثیر  داشته است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم فلوله

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم فلوله

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران با نماد فلوله مشاهده می‌کنید هیچگونه وابستگی به عملکرد سودآوری در گزارش ندارد.
بیشترین تاثیرروی قیمت ازنظر تحلیل تکنیکال سهم، شکست مقاومت یا برگشت ازنقطه حمایت بوده است.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم فلوله

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم فلوله

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران بعد از ابتدای سال جاری صعودی بسیار عالی داشته است.

نتیجه‌گیری

شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران با توانایی بالا در عرصه (محصولات چدنی) کشور است.

اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم فلوله را دارید، شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران درروند قیمتی خود تغییر صعودی داشته.
البته در حال حاضر سهم فلوله در حال اصلاح روند قیمت است.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم فلوله از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است. از دو فیلتر عبور کند.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.

حالا که سهم فلوله ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد می‌توانید با نادیده گرفتن شرایط TTMو کانسلیم در تحلیل بنیادی.
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (فلوله) سرمایه‌گذاری کنید.
نکته: سهم فلوله در بررسی روند مشهود است درجهش قیمتی خود به معامله گران حقیقی وابسته است.
پس می توان گفت بهترین استراتژی های تکنیکال از نقطه حمایت بوده و سودی عالی برای سهامدار محقق نموده است.
سهم فلوله به دلیل بنیاد ضعیف نتوانسته بعداز شکست مقاومت خیلی عالی عمل کند،پس خرید در کف یا نقطه حمایت بهترین تکنیک برای خرید دراستراتژی های تحلیل تکنیکال بوده است.
البته ذکر این نکته مهم است که این سهم با صعودی خوب ازابتدای سال جاری در نقطه حمایت و بعد از شکست مقاومت تاریخی خود توانسته روندی صعودی خوبی را شروع کند.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.

این تحلیل بنیادی در تاریخ 18/4/1398 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران با نماد(فلوله) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: