نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم مبین

تحلیل بنیادی سهم مبین

تحلیل بنیادی سهم مبین (شرکت پتروشیمی مبین) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم مبین (شرکت پتروشیمی مبین) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت پتروشیمی مبین، یکی از بزرگترین يوتيليتي‌هاي متمرکز دنیاست. این مجتمع عظیم و مدرن صنعتی در فاز یک پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادي پارس جنوبی در پنج بخش مجزا و مساحت ۸۸ هکتار ساخته شده است.

تولید و توزیع برق و بخار

تولید و توزیع اکسیژن، نیتروژن، هواي سرویس، هواي ابزار دقیق

تولید و توزیع آب شیرین، آب بدون املاح، آب سرویس، آب آتش نشانی و آب کولینگ

دریافت وتصفیه پساب هاي صنعتی و بهداشتی شرکت هاي پتروشیمی منطقه

سوزاندن پسماندهاي مایع و جامد در کوره هاي زباله سوز

دریافت گاز از شبکه سراسري و تقلیل فشار آن و توزیع بین مجتمع هاي پتروشیمی

هدف از احداث این مجتمع صرفه جویی در هزینه هاي سرمایه گذاري و تولیدي و کاهش قيمت تمام شده انرژي مصرفی مجتمع هاي مستقر در منطقه بوده است.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم مبین

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم مبین
شرکت پتروشیمی مبین با نماد مبین یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری رشد صعودی داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم مبین ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، به دو دوره صعودی رسیده وهم درصد رشد، بیشتری را نسبت به گزارش ماقبل آخرداشته است، و از این لحاظ تائید می شود.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم مبین

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم مبین

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
شرکت پتروشیمی مبین با نماد مبین از نظراستراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس درآخرین گزارش خود ۷۲درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته، وهمچنین سودبیشتری درچهاردوره اخیر ساخته است و از این لحاظ تائید می شود.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم مبین

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم مبین

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت پتروشیمی مبین می‌پردازیم.
سهم مبین فروش کل ماهیانه ی بیشتری را در تیر ماه ۹۸نسبت به تیرماه ۹۷داشته است.
حال باید محصول استراتژیک شرکت پتروشیمی مبین را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم مبین

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم مبین

همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است گازخوراک محصول استراتژیک در شرکت پتروشیمی مبین می باشد. در ادامه به بررسی روند نرخ فروش گازخوراک در شرکت پتروشیمی مبین خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم مبین

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم مبین

شرکت پتروشیمی مبین نرخ فروش کاهشی برای این محصول داشته و از این لحاظ تائید نمی شود.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم مبین

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم مبین

شرکت پتروشیمی مبین (مبین)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به کدام گروه از سهامداران عمده وابسته است، ولی تمایل روند به حقوقی ها بیشتر است.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم مبین

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم مبین

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت پتروشیمی مبین با نماد مبین مشاهده می‌کنید بیشترین وابستگی  را به گزارش شرکت داشته است.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم مبین

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم مبین

شرکت پتروشیمی مبین، از نظر رشد قیمتی  حرکت صعودی خود را باشکست مقاومت کوتاه مدت پیش رو شروع کرده است.

نکته:

این سهم (مبین) بنیاد خوبی دارد و هم اکنون از نظررشد قیمتی باشکست مقاومت کوتاه مدت پیش رو امید بخش یک رشد صعودی برای این سهم می باشد و اگر بتواند ازقله تاریخی خود عبور کند به قیمت های جدید وصعودی خواهد رسید.

نتیجه‌ گیری

شرکت پتروشیمی مبین با توانایی بالا در عرصه (پتروشیمی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم مبین  را دارید، شرکت پتروشیمی مبین درروند خود موفق به شکست مقاومت کوتاه مدت شده است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم مبین ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) از پنج فیلتر عبور کرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم مبین در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام.
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (مبین) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود، برای سهامدارمعرفی می کند.
این تحلیل بنیادی در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۶انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی مبین با نماد(مبین) و تمامی شرکت‌های
بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا