final-logo-png

نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار تحلیل بنیادی سهام

تحلیل بنیادی سهم وسکاب

دسته بندی :تحلیل بنیادی 24 آگوست 2019 مدیر سایت 2407

تحلیل بنیادی سهم وسکاب

تحلیل بنیادی سهم وسکاب (شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان 

تحلیل بنیادی سهم وسکاب (شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان در تاریخ 5/4/1383 تحت شماره 228825 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.
موضوع فعالیت شرکت به استناد ماده 2 اساسنامه عبارت است از سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها و مجتمع ها و طرح ها و واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی پذیرفته شده در بورس و یا خارج از بورس، همچنین شرکت برای حصول به اهداف خود می تواند به عملیات زیر مبادرت کند
.


الف- تشکیل شرکت و مشارکت در سرمایه، خرید سهام و اداره انواع شرکت ها، مؤسسات؛ فروش سهام شرکت ها و یا انحلال آنها .
ب- پذیره نویسی سهام و انجام معاملات مربوط به سهام، اوراق مشارکت و کالا از طریق بورس اوراق بهادار و یا غیراز آن .
پ- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسات اعتباری
ت – ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه سرمایه گذاری های جدید، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی .
ث- انتشار اوراق مشارکت .
ج- مشارکت در بازارهای ابزارهای مالی مشتقه .
چ- انجام هرگونه امور مالی و بازرگانی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت .
ح- اداره سهام به نمایندگی دیگر اشخاص و ارائه خدمات مشاوره مالی .
خ- خرید و فروش زمین، ساختمان و ساخت و ساز آن و یا مشارکت درانجام این امور محسوب مي شود .

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم وسکاب

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم وسکاب

شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان با نماد وسکاب رشد ادامه دار خود را از سال 1397 تا سال 1398 در روند سودآوری خود داشته است.
در گزارش 3 ماهه سال 1397 روند صعودی ارائه کرده است که تا هم اکنون ادامه داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد
ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.سهم وسکاب ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، دو دوره صعودی داشته است. و درصد رشد، برتری نسبت به گزارش ماقبل آخر دارد.

دانلود نرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم وسکاب

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم وسکاب

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.


شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان با نماد وسکاب از نظراستراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس درآخرین
گزارش خود
112درصد و در گزارش ماقبل خود 276درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
که از ۲۵ درصد بیشتر است و از این لحاظ تایید می شود.
اما همان طور که گفته شد باید سودی که شرکت در آخرین گزارش ساخته است بیشترین سود در ۴ دوره اخیر باشد
که این شرکت این ویژگی را دارد و از این لحاظ تائید می شود.

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم وسکاب

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
سهم وسکاب به دلیل اینکه گزارش فروش کل ماهیانه ندارد وتولیدی نیست نمی شود توان تعدیل را برای وسکاب محاسبه کرد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم وسکاب

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم وسکاب

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت
این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد
.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان با نماد وسکاب به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم وسکاب

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم وسکاب

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری
TTM شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان با نماد وسکاب مشاهده می‌کنید در بلند مدت وابستگی را به گزارش داشته است.
نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم وسکاب

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم وسکاب

همان طور که از روند قیمت سهم شرکت وسکاب مشاهده می کنید این شرکت صعود قیمتی خود که از دی ماه ۱۳۹۷ شروع شده
سهم در یک روند صعودی قرار دارد. شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان، از نظر رشد قیمتی  موفق به صعود شده است.

نکته:

این سهم (وسکاب) بنیاد خوبی دارد و هم اکنون از نظررشد قیمتی  درحال رشدصعودی می باشد.
پس دور از انتظار نیست که سهم وسکاب به قیمت های جدید در روند خود دست پیداکند و صعودی بیش از این داشته باشد.


نتیجه‌ گیری:

شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان با توانایی بالا در عرصه (سرمایه گذاری) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم وسکاب را دارید، شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان درروند خود موفق به صعود شده است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم وسکاب ازچهار فیلتر تحلیل بنیادی سهام ( TTMوکانسلیم )ازچهار فیلتر عبور کرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم وسکاب چه روندی داشته باشد.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم وسکاب در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (وسکاب) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.


این تحلیل بنیادی سهم وسکاب در تاریخ 1398/6/2انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.

نرم افزار دایره طلایی سهام

این نرم افزار با 4 فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین
سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را
با
6 فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم وسکاب و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه
را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: