نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم ونیکی ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

تحلیل بنیادی سهم ونیکی

تحلیل بنیادی سهم ونیکی (شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران ) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم ونیکی (شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران ) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در آبان ۱۳۵۴ در راستای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به عنوان اولین شرکت سرمایه گذاری خصوصی و سهامی عام تأسیس شد و در اسفندماه همان سال در فهرست شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی ونیکی

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی ونیکی

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران با نماد ونیکی رشد صعودی بسیار عالی داشته است.
در گزارش۶ ماهه سال ۱۳۹۸ روند صعودی با درصد رشد بسیاربیشترنسبت به گزارش ماقبل آخرداشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم ونیکی ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، دو دوره صعودی داشته است.
و برتری درصد رشد بسیار عالی بوده و تمامی  شرایط این استراتژی را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی ونیکی

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی ونیکی

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران  با نماد ونیکی از نظراستراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس درآخرین گزارش خود۵۶۰ درصد و در گزارش ماقبل خود ۷۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
که از ۲۵ درصد بیشتر است و از این لحاظ تایید می شود.
اما همان طور که گفته شد باید سودی که شرکت در آخرین گزارش ساخته است بیشترین سود در ۴ دوره اخیر باشد
که این شرکت این ویژگی را دارد و از این لحاظ تائید می شود.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی ونیکی

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران  می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
سهم ونیکی به دلیل اینکه گزارش فروش کل ماهیانه ندارد وتولیدی نیست نمی شود توان تعدیل را برای ونیکی محاسبه کرد.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی ونیکی

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی ونیکی

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران با نماد ونیکی وابستگی خاصی ندارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی ونیکی

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی ونیکی

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری
TTM شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران  با نماد ونیکی مشاهده می‌کنید در بلند مدت وابستگی را به گزارش داشته است.
نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال ونیکی

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال ونیکی

همان طور که در روند قیمت سهم ونیکی مشاهده می کنید این شرکت در حال صعود می باشد.

نکته:
این سهم (ونیکی) بنیاد خوبی دارد و بعد از شکست مقاومت تاریخی خود موفق به صعود شده است.

نتیجه‌ گیری:
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران  با توانایی بالا در عرصه (سرمایه گذاری) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم ونیکی را دارید، شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران  درروند خود موفق به صعود شده است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم ونیکی ازچهار فیلتر تحلیل بنیادی سهام ( TTMوکانسلیم )از چهار فیلتر عبور کرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم ونیکی چه روندی داشته باشد.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم ونیکی در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (ونیکی) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم ونیکی در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم ونیکی و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا