تحلیل بنیادی شرکت قصفها (شرکت قند اصفهان) ۱۳۹۹/۱۱/۱

دسته بندی ها : تحلیل بنیادی 20 ژانویه 2021 مدیر سایت 63 مشاهده

 

تحلیل بنیادی شرکت قند اصفهان با نماد قصفها
با بررسی آخرین گزارشات منتشر شده شرکت در سامانه کدال

تحلیل بنیادی شرکت قند اصفهان

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

آخرین گزارشات شرکت قصفها

گزارشات منتشره شرکتها در سامانه کدال بصورت منظم بارگذاری و در اختیار همگان قرار می گیرد .
از آنجاییکه این گزارشات حاوی اطلاعات مهمی درباره وضعیت سودسازی و تولید وفروش شرکتهاست در تحلیل بنیادی مورد توجه قرار می کیرد .
این گزارشات به دو دسته گزارشات فصلی و ماهیانه تقسیم می شود که در ذیل به بررسی آن ها می پردازیم .

 

صفحه گزارشات و اطلاعات شرکت قصفها در سامانه کدال

 

آخرین گزارش فصلی شرکت قصفها

آخرین گزارش فصلی شرکت قصفها

گزارش اطلاعات مالی فصل پاییز سال ۹۹ در شرکت قند اصفهان با عنوان اطلاعات و صوتهای مالی میان دوره ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ منتشر شده است و حاوی صورتهای مالی این شرکت در دوره مذکور است .
از میان صورتهای مالی منتشر شده این شرکت، صورتحساب سود و زیان به دلیل اهمیت بیشتر و همچنین انعکاس مبلغ سود در دوره مورد بررسی مورد توجه و بررسی در تحلیل بنیادی قرار دارد .
مبلغ سود گزارش شده در دوره ۹ ماهه سال ۹۹ در شرکت قند اصفهان مطابق با اصلاعات صورتحساب سود و زیان این شرکت ۴۹۵٫۴۸۱ میلیون ریال بوده است که این مبلغ سود در استراتژی روند سودآوری و استراتژی کانسلیم مورد بررسی قرار می گیرد .

آخرین گزارش ماهیانه شرکت قصفها

آخرین گزارش ماهیانه شرکت قصفها

گزارش اطلاعات تولید و فروش محصولات شرکت قند اصفهان در دوره آذرماه سال ۹۹ با عنوان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ در سامانه کدال منتشر شده است .
در این گزارش اطلاعات تولید و فروش محصولات به تفکیک آورده شده است و میتوان بواسطه این اطلاعات، استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی را بررسی و ارزیابی نمود .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی های تحلیل بنیادی

حال با توجه به اطلاعات به دست آمده از آخرین گزارشات منتشر شده شرکت قند اصفهان می توان استراتژی های ۳ گانه تحلیل بنیادی را درباره این سهم بررسی و ارزیابی نموده و وضعیت این شرکت از نظر تحلیل بنیادی را مشخص نمود .

استراتژی روند سودآوری شرکت قصفها

استراتژی روند سودآوری در تحلیل بنیادی شرکت قصفها

نمودار عدد TTM شرکت قند اصفهان طبق آنچه در تصویر فوق مشخص است، کاملا صعودی بوده و در حال افزایش است .
این نمودار گرچه در دوره ای کوتاه دچار افول و کاهش بوده است ولی در ادامه روند صعودی خود را تکمیل و افزایش داده است .
در حال حاضر، عدد TTM این شرکت در دوره آخر از دو دوره پیشین خود بیشتر بوده و شیب صعود نمودار در دوره آخر، نزدیک به ۲۰ درصد بوده است .
با این شرایط، شرکت قند اصفهان با نماد قصفها شرایط مناسب و قابل قبولی در استراتژی روند سودآوری تحلیل بنیادی دارد .

استراتژی کانسلیم شرکت قصفها

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی شرکت قصفها

سود به دست آمده در دوره سه ماهه سوم سال ۹۹ در شرکت قند اصفهان بالغ بر ۳۰۹٫۰۵۱ میلیون ریال بوده است که از طریق فرمول و محاسبات استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی به دست آمده است .
این مبلغ سود، همانطور که در جدول استراتژی کانسلیم در تصویر فوق نیز مشاهده می کنید نسبت به دوره مشابه در سال قبل به میزان ۶۸% رشد داشته است و این عدد سود رتبه بهترین میزان سودآوری در عملیات یکسال گذشته این شرکت نیز بوده است .

استراتژی توان تعدیل شرکت قصفها

این استراتژی خود دارای چند بخش مختلف است که مقوله تولید و فروش شرکت را مورد بررسی قرار می دهد و به شرح زیر است .

فروش کل ماهیانه شرکت قصفها

فروش کل ماهیانه در تحلیل بنیادی شرکت قصفها

فروش ماهیانه شرکت مورد بررسی در تحلیل بنیادی، بصورت فصلی مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد .
بدین صورت که میزان فروش فصلی شرکت مورد بررسی در فصل جاری باید به میزان حداقل ۴۰% نسبت به دوره مشابه در سال قبل افزایش داشته باشد .
بدین ترتیب میزان افزایش میزان فروش فصلی شرکت قند اصفهان در فصل پاییز سال ۹۹ نسبت به دوره مشابه در سال ۹۸ به میزان ۷۸% افزایش داشته است و مورد تایید تحلیل بنیادی قرار دارد ، گرچه میزان فروش در آذرماه سال ۹۹ رشد مناسبی به نسبت دوره مشابه سال قبل نداشته است با اینحال رشد فروش فصلی این شرکت در سال ۹۹ بسیار مناسب بوده است .

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت قصفها

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت قصفها

شرکت قند اصفهان در آذر ماه سال ۹۹ گروه محصولات مختلفی را تولید کرده و به فروش رسانده است .
ازمیان محصولات تولیدی این شرکت، محصول (شکر تولیدی از چغندر) به دلیل بیشترین میزان فروش در دوره مورد بررسی به عنوان محصول استراتژیک این شرکت قلمداد شده و بررسی های بعدی تحلیل بنیادی بر روی این محصول انجام می پذیرد .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت قصفها

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت قصفها

نمودار نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت قند اصفهان در سال ۹۹ با شیب ملایمی در حال افزایش بوده است .
همین موضوع کافی است که این قسمت از استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی شرایط مناسبی به دست بیاورد .
میزان نرخ فروش در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته نیز افزایش مناسبی داشته است و به شدت بالا رفته است .

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت قصفها

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت قصفها

میزان فروش محصول استراتژیک در سال ۹۹ نسبت به سال قبل، رشد بخصوصی نداشته است با اینحال با وجود عدم برتری میزان فروش در آذرماه سال ۹۹ نسبت به آذرماه سال ۹۸، میانگین میزان فروش در فصل پاییز سال ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل حداقل رشد مورد نیاز برای تایید این بخش از استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی را به دست آورده است .

میزان تولید محصول استراتژیک شرکت قصفها

میزان تولید محصول استراتژیک شرکت قصفها

گرچه این بخش از اطلاعات از دسته اطلاعات مهم در تحلیل بنیادی به شمار نمی آِد، لیکن به دلیل وجود در گزارش ماهیانه آذرماه سال ۹۹ و همچنین تجزیه و تحلیل توسط نرم افزار دایره طلایی سهام، در این مقاله نیز تشریح می شود .
میزان تولید محصول استراتژیک در این شرکت تابع الگویی است که در تمامی سالهای فعالیت آن نیز عینا تکرار و دنبال شده است و در سال ۹۹ نیز رشد قابل ملاحظه ای نداشته و عملکرد رو به رشدی نداشته است .

مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت قصفها

مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت قصفها

مبلغ فروش محصول استراتژیک در شرکت قند اصفهان نیز در سال ۹۹ و بخصوص در آذر ماه این سال به میزان مناسب و قابل توجهی افزایش داشته است و در نموداری بالاتر از نمودار سالهای گذشته در سال ۹۹ تشکیل داده است .

 

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

 

نتیجه گیری و وضعیت کلی بنیادی شرکت قصفها

با توجه به جمیع مطالب گفته شده در بالا و بررسی اطلاعات آخرین گزارشات فصلی و ماهیانه شرکت قند اصفهان نتیجه می شود که این شرکت از تمامی فیلترهای استراتژی های ۳ گانه تحلیل بنیادی به  خوبی عبور نموده است و وضعیت بنیادی مطلوب و مناسبی دارد .
البته این وضعیت فعلی با توجه به اطلاعات گزارشات این شرکت به دست آمده است و ممکن است در گزارشات بعدی، وضعیت تحلیل بنیادی این شرکت دستخوش تغییر شود .

 

نویسنده امیرحسین قربان زاده

۱۳۹۹/۱۱/۰۱

 

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه :