تحلیل بنیادی شلعاب ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

دسته بندی ها : تحلیل بنیادی 7 اکتبر 2019 مدیر سایت 828 مشاهده

تحلیل بنیادی شلعاب

تحلیل بنیادی سهم شلعاب (شرکت لعابيران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

 

تحلیل بنیادی سهم شلعاب (شرکت لعابيران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه
 
شرکت لعابيران یکی از بزرگترین تولید کنندگان لعاب در ایران و اولین صادر کننده لعاب در کشور در سال
۱۳۶۰ در ۲۵ کیلومتری شهرتاریخی شیراز در مسیر یادگار تمدن باستان ایران، تخت جمشید، تاسیس گردید.
کل مساحت زمین کارخانه ۸ هکتار است.ظرفیت تولید سالیانه شامل ۲۰۰۰۰ تن فريت ، ۱۵۰۰۰ تن لعاب
و ۱۵۰تن رنگ است .
در این مقاله از نظر تحلیل بنیادی این شرکت را بررسی می کنیم.

استراتژی TTM شرکت شلعاب

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی شلعاب

شرکت لعابيران با نماد شلعاب در TTMنمودار روند سودآوری خود در حال رشد و افزایش عدد TTM است .
عدد TTM اینش رکت در دوره های گذشته رشد جندانی نداشته است ولی گزارش آخر این شرکت در سه ماهه سوم سال ۹۹ رشد مناسبی به نمودار روند سودآوری این شرکت داده است .
همچنین شیب رشد نمودار روند سودآوری این شرکت در دوره آخر به میزان مناسبی است .
با این شرایط شرکت شلعاب در استراتژی روند سودآوری در تحلیل بنیادی شرایط مناسبی دارد .

استراتژی کانسلیم شرکت شلعاب

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی شلعاب

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۴۰ درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان طور که مشاهده می کنید در آخرین گزارش ۱۴۸ درصد، سهم شلعاب رشد داشته است، و میزان سود این شرکت در سه ماهه سوم سال ۹۹، رتبه دوم بهترین سودآوری در یکسال گذشته را داشته است .
بدین ترتیب شرکت شلعاب از نظر استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی شرایط مناسبی دارد .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل شرکت شلعاب

استراتژی توان تعدیل شرکت شلعاب

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت لعابيران  می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش فصلی ارائه شده، فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم شلعاب مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را در فصل پاییز سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال قبل داشته است. بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را داراست .

حال باید محصول استراتژیک شرکت لعابيران  را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ  و میزان فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک شرکت شلعاب

محصول استراتژیک شرکت شلعاب

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.
زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است (لعاب کاشی و سرامیک) محصول استراتژیک در شرکت لعابيران  است .
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (لعاب کاشی و سرامیک) در شرکت لعابيران  خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش شرکت شلعاب

نرخ فروش شرکت شلعاب

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک شلعاب که محصول، (لعاب کاشی و سرامیک) است و ۱۰۰درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که شهریور ماه است نسبت به ماه قبل خود افزایش مناسبی  داشته است که از این لحاظ تایید می شود.
بنابراین شرکت لعابيران  با نماد شلعاب از این فیلتر در تحلیل بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند. 

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت شلعاب

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت شلعاب

طبق استاندارد این بخش از تحلیل بنیادی شرکت مورد بررسی باید در فصل مورد بررسی نسبت به دوره مشابه در سال قبل به میزان مناسبی میزان فروش محصول استراتژیک خود را افزایش داده باشد مه طبق تصویر درج شده از نمودار شرکت لعابیران به دلیل اینکه این شرکت اطلاعاتی از سال مالی خود درج نکرده است قابل بررسی نیست ولی روند این نمودار در سال ۹۹ صعودی و درحال رشد است .

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام شرکت شلعاب

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام شرکت شلعاب
از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت لعابيران با نماد شلعاب با اینکه تمایل به حقیقی ها داشته ولی در روزهای کاری اخیر تمایل به حقوقی ها بیشتر شده است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودارهای تطبیقی قیمت در شرکت شلعاب

نمودارهای تطبیقی قیمت در شرکت شلعاب

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت لعابيران  با نماد شلعاب مشاهده می‌کنید وابستگی
خاصی نداشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال شلعاب

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال شلعاب

همان طور که در روند قیمت سهم شلعاب مشاهده می کنید این شرکت بدون روند و درحال رنج است .
نکته:
شلعاب بنیاد متوسطی دارد ولی ازنظر رشد قیمتی بدون روند و درحال رنج است .
نتیجه‌ گیری:
شرکت لعابيران  با توانایی بالا در عرصه (لعاب کاشی و سرامیک) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم شلعاب را دارید، شرکت لعابيران بدون روند و درحال رنج است .
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم شلعاب ازهفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) از پنج فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم شلعاب چه روندی داشته باشد.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم شلعاب در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (شلعاب) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم شلعاب درتاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام 

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم شلعاب و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

 

پیشنهاد می‌کنم برای اینکه به یک معامله گر حرفه ای در بورس تبدیل شوید، در کلاس آموزش بورس از صفر تا صد کالج تی بورس شرکت کنید. این دوره به صورت حضوری در سراسر کشور و همچنین به صورت آموزش آنلاین بورس برگزار می‌شود.

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

 

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

نظرات کاربران

 1. محمد مرادی گفته؛
  17:09 2019/10/07

  سلام لطفا بررسی ارزش ذاتی nav رو در نرم افزار اضافه کنید بسیار لازم هست

  • مدیر سایت گفته؛
   10:10 2019/10/08

   باسلام و احترام. ممنون از توجه شما

 2. روحالامینی گفته؛
  18:51 2019/12/08

  شلعاب الان ماهیانه ۵۵۰ تن لعاب تولید میکنه… ولی شنیده میشود که قصد دارد سال بعد ماهیانه ۳۰۰۰ تن لعاب تولید کنه که سوداوری شرکت را می افزاید… این مطلب در نرم افزار شما قابل بررسی نیست…

  • مدیر سایت گفته؛
   18:00 2019/12/09

   باسلام و احترام.نرم افزار دایره طلایی سهام بر مبنای اطلاعات ارائه شده رسمی در کدال و TSETMC می باشد و به دور از هر گونه شنیده ها و یا شایعات عمل می کند. قطعا اگر این شرکت تولیدش افزایش پیدا کند در صورتهای مالی رسمی شرکت و گزارش های ماهانه آن درج خواهد شد. با احترام

 3. روحالامینی گفته؛
  19:13 2019/12/08

  http://loabiran.com/Sahamdaran_Info.aspx
  شرکت لعابیران در راستای طرح های توسعه بزودی با نصب و راه اندازی کوره های ثابت با تکنولوژی جدید ظرفیت تولید فریت را به ۳۵۰۰۰ تن در سال افزایش خواهد داد و همچنین با مشارکت با یکی از معتبرترین شرکت های پیشرو اروپایی، نسبت به تهیه و تامین انواع جوهرهای دیجیتال مطابق با نیازها بازار در آینده نزدیک اقدام خواهد نمود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه :