تحلیل بنیادی غشان 1398/10/26

تحلیل بنیادی غشان دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی سهم غشان‌ (شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام مقدمه پروانه تاسیس شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان در تاریخ 1339/08/11 با سرمایه اولیه سی میلیون ریال در تهران صادر و در تاریخ 1342/10/27ضمن تغییر نام به … ادامه خواندن تحلیل بنیادی غشان 1398/10/26