نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی وگستر ۱۳۹۸/۱۰/۲۷

تحلیل بنیادی وگستر

تحلیل بنیادی سهم وگستر‌ (شركت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم وگستر‌ (شركت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شركت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان در تاريخ هفتم /مرداد /۱۳۸۳درقالب شرکت سهامی خاص تحت شماره ۲۲۷۱۲۴ در اداره  ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري تهران ثبت و در تاریخ هجدهم/اسفند/۱۳۸۸ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و درتاريخ چهارم/ مهر /۱۳۸۹ با نماد “وگستر” در فرابورس پذيرش و نهايتاً در تاریخ شانزدهم/بهمن/۱۳۸۹سهام شركت در فرابورس براي اولين بارمعامله گرديد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی وگستر

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی وگستر

شركت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان با نماد وگستر‌ در روند سودآوری به دو دوره صعود رسیده است.
در گزارش ۹ ماهه سال ۱۳۹۸به دو دوره صعود با درصد رشد کمتر نسبت به گزارش ماقبل آخر رسیده است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد و درصد رشدگزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم وگستر‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، فقط یکی ازشرایط در این استراتژی را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی وگستر

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی وگستر

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش ۲۱۳ درصد و درگزارش ماقبل آخر ۲۳۷ درصد رشد داشته است و فقط یکی از شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی وگستر‌

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شركت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
به دلیل اینکه شركت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان همانند بانک ها، سرمایه گذاری ها و… هیچ گزارش فروش کل ماهیانه ای ندارند نمی شود توان تعدیل را برای این شرکت ها محاسبه کرد.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی وگستر‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی وگستر‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شركت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان به حقیقی ها تمایل بیشتری داشته است.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی وگستر‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی وگستر‌

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشركت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان  با نماد وگستر‌ مشاهده می‌کنید در بلند مدت به گزارش وابستگی داشته است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال وگستر‌

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال وگستر‌

همان طور که در روند قیمت سهم وگستر‌ مشاهده می کنید درحال صعود قیمتی است.
نکته:
وگستر‌بنیادمتوسطی دارد و از نظر رشد قیمتی درحال صعود است.
نتیجه‌ گیری:
شركت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان با توانایی بالا در عرصه (سرمایه گذاری) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم وگستر‌ را دارید، درحال صعود است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم وگستر‌ ازچهارفیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTMو کانسلیم)ازدو فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم وگستر‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم وگستر‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (وگستر‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی درتاریخ۱۳۹۸/۱۰/۲۷انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند
و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی
و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم وگستر‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس
و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا