نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی کساوه ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

تحلیل بنیادی کساوه

تحلیل بنیادی سهم کساوه (شرکت کاشی و سرامیک سینا) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم کساوه (شرکت کاشی و سرامیک سینا) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه
 
شرکت کاشی و سرامیک سینا(سهامی عام) در نیمه دوم سال ۱۳۷۴ با ظرفیت اسمی
۴٫۰۰۰٫۰۰۰ متر مربع کاشی دو پخت دیوار افتتاح و بهره برداری گردید.

این شرکت با هدف برآورده نمودن نیاز مشتریان و تهیه سبد کاملی از محصولات با اجرای
چندین طرح توسعه در زمینه تولید کاشی های پرسلانی ، کف و نیز کاشی های تزئینی و
دکوراتیو با تنوع چشمگیری از ابعاد توانست تولید خود را تا ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ مترمربع افزایش دهد.

سینا کاشی با بکارگیری پیشرفته ترین و بروز ترین ماشین آلات و تجهیزات صنعت سرامیک
امکان تولید محصولات لوکس را با کیفیت عالی فراهم نموده است.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی کساوه

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی کساوه

شرکت کاشی و سرامیک سینا با نماد کساوه در روند سودآوری به دو دوره صعود رسیده است.
در گزارش ۳ ماهه سال ۱۳۹۸صعود داشته است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم کساوه ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، فقط یکی ازشرایط دراین استراتژی را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی کساوه

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی کساوه

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش ۶۵۲ درصد و در گزارش ماقبل آخر۳۱۱۷ درصد سهم کساوه رشد داشته است، و فقط یکی از شرایط کانسلیم را دارد.

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی کساوه

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی کساوه

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت کاشی و سرامیک سینا  می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم کساوه مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درشهریور ماه ۹۸نسبت به شهریورماه ۹۷داشته است. بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.
حال باید محصول استراتژیک شرکت کاشی و سرامیک سینا  را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کساوه

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کساوه

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است (کاشی دیوار) محصول استراتژیک در شرکت کاشی و سرامیک سینا  می باشد.    در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (کاشی دیوار) در شرکت کاشی و سرامیک سینا  خواهیم پرداخت.

نرخ فروش در تحلیل بنیادی کساوه

نرخ فروش در تحلیل بنیادی کساوه

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک کساوه که محصول، (کاشی دیوار) می باشد و۶۹ درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که شهریور ماه می باشد
نسبت به ماه قبل خود کاهش داشته است که از این لحاظ تایید نمی شود.

بنابراین شرکت کاشی و سرامیک سینا با نماد کساوه از یک فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی کساوه

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی کساوه
از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت کاشی و سرامیک سینا با نماد کساوه به حقیقی ها تمایل بیشری دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی کساوه

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی کساوه

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت کاشی و سرامیک سینا  با نماد کساوه مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال کساوه

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال کساوه

همان طور که در روند قیمت سهم کساوه مشاهده می کنید این شرکت درحال نزول می باشد.
نکته:
کساوه بنیاد متوسطی دارد و درحال اصلاح روند می باشد و با صف فروش روبروشده است .
نتیجه‌ گیری:
شرکت کاشی و سرامیک سینا  با توانایی بالا در عرصه (کاشی وسرامیک) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم کساوه را دارید، شرکت کاشی و سرامیک سینا درحال اصلاح روند است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کساوه ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازسه فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم کساوه چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم کساوه در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام

با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (کساوه) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم کساوه درتاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۸ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم کساوه و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا