تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت خزامیا (سه ماهه دوم ۹۹) ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت خزامیا (سه ماهه دوم ۹۹) ۱۳۹۹/۰۸/۲۷   دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان   تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت خزامیا اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) این شرکت در سامانه کدال درج گردیده است و به …

تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت خزامیا (سه ماهه دوم ۹۹) ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ Read More »