تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی 6 ماهه شرکت باما 1399/8/25

تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی ۶ ماهه شرکت باما ۱۳۹۹/۸/۲۵

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی ۶ ماهه شرکت باما ۱۳۹۹/۸/۲۵ آخرین گزارشی که از شرکت باما با نماد کاما بر روی سامانه کدال درج شده است ، اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه تلفیقی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) می باشد که حاوی …

تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی ۶ ماهه شرکت باما ۱۳۹۹/۸/۲۵ Read More »