تحلیل بنیادی سهم قپیرا‌ (شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی قپیرا ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

تحلیل بنیادی قپیرا دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی سهم قپیرا‌ (شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام مقدمه شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (سهامی عام) در سال ۱۳۶۲ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۱۳۰۲۶۹ مورخ ۱۳۶۲/۰۹/۲۶ …

تحلیل بنیادی قپیرا ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ Read More »