تحلیل بنیادی سهم وتوسم (شرکـت سـرمـایـه گـذاری توسـعه ملی) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی وتوسم ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

تحلیل بنیادی وتوسم دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی سهم وتوسم (شرکـت سـرمـایـه گـذاری توسـعه ملی) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام مقدمه شرکت گروه صنایع ثروت آفرین در تاریخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۵ به صورت شرکت سهامی عام تأسیـس گردیده و طی شمـاره ۲۰۸۶۶۹ در اداره ثبـت شرکتــها و مالکیـّت صنعتـی …

تحلیل بنیادی وتوسم ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ Read More »