نرم افزار دایره طلایی سهام

بهترین سهام سال 99

تحلیل بنیادی غشوکو

تحلیل بنیادی غشوکو ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام همراه با تست رایگان تحلیل بنیادی غشوکو مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و …

تحلیل بنیادی غشوکو ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ Read More »

تحلیل بنیادی شغدیر‌

تحلیل بنیادی شغدیر ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام همراه با تست رایگان تحلیل بنیادی شغدیر‌ مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و …

تحلیل بنیادی شغدیر ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ Read More »

تحلیل بنیادی دشیری

تحلیل بنیادی دشیری ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام همراه با تست رایگان تحلیل بنیادی دشیری مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و …

تحلیل بنیادی دشیری ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ Read More »

تحلیل بنیادی گپارس

تحلیل بنیادی گپارس ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام همراه با تست رایگان تحلیل بنیادی گپارس مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و …

تحلیل بنیادی گپارس ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ Read More »

تحلیل بنیادی سلار

تحلیل بنیادی سلار ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

تحلیل بنیادی سلار مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد. تحلیل بنیادی …

تحلیل بنیادی سلار ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ Read More »

تحلیل بنیادی پارتا

تحلیل بنیادی پارتا ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام همراه با تست رایگان تحلیل بنیادی پارتا مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و …

تحلیل بنیادی پارتا ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ Read More »

تحلیل بنیادی بهپاک ‌

تحلیل بنیادی بهپاک ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام همراه با تست رایگان تحلیل بنیادی بهپاک ‌ مقدمه چرا تحلیل بنیادی مهم است؟ تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یکی از مباحث بسیار مهم قبل از خرید هر سهم می باشد. لازم است سرمایه گذار، قبل از خرید سهم به بررسی وضعیت بنیادی شرکت بپردازد. تجربه نشان داده است در …

تحلیل بنیادی بهپاک ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ Read More »

تحلیل بنیادی شاروم‌

تحلیل بنیادی شاروم ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام همراه با تست رایگان تحلیل بنیادی شاروم‌ مقدمه چرا تحلیل بنیادی مهم است؟ تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یکی از مباحث بسیار مهم قبل از خرید هر سهم می باشد. لازم است سرمایه گذار، قبل از خرید سهم به بررسی وضعیت بنیادی شرکت بپردازد. تجربه نشان داده است در بلند …

تحلیل بنیادی شاروم ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ Read More »

تحلیل بنیادی گزارش ماهیانه غزر 1399/09/01

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت غزر (آبانماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی گزارش ماهیانه غزر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ گزارش عملکرد ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ گروه صنعتی پژوهشی زر با نماد غزر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ در سامانه کدال درج گردیده و به شرح زیر است. در این گزارش آمار و مستندات عملکرد یکماهه آبانماه این شرکت …

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت غزر (آبانماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ Read More »

اسکرول به بالا