تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت ثشاهد  (سه ماه اول ۱۴۰۰)

تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت ثشاهد (سه ماه اول ۱۴۰۰) ۱۳۹۹/۰۸/۲۹   دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت ثشاهد آخرین گزارش منتشر شده از شرکت سرمایه گذاری شاهد با نماد ثشاهد، اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ است که …

تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت ثشاهد  (سه ماه اول ۱۴۰۰) Read More »