تحلیل بنیادی ذوب ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

تحلیل بنیادی ذوب   دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان در این ویدئو شما می توانید تحلیل بنیادی شرکت ذوب و آهن اصفهان(ذوب)  را که با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام انجام گرفته است مشاهده نمایید. شرکت ذوب و آهن اصفهان(ذوب) یکی از سهام بورسی است که در …

تحلیل بنیادی ذوب ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ Read More »