تحلیل بنیادی سهم لسرما

تحلیل بنیادی سهم لسرما تحلیل بنیادی سهم لسرما(شرکت صنایع سرما آفرین ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام   دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان مقدمه                                                     درباره شرکت صنایع سرما آفرین ایران (لسرما) شرکت صنایع سرما آفرین ایران (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۷/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۲۶۰۵ و با نام …

تحلیل بنیادی سهم لسرما Read More »