معامله در بورس و تغذیه مناسب

معامله در بورس و تغذیه مناسب معامله گری و داشتن تغذیه مناسب دو مقوله کاملا وابسته به یکدیگر هستند که نه تنها بر جسم، بلکه بر روح انسان اثرگذار است. استفاده از رژیم غذایی مناسب (appropriate diet) در مرحله اول باعث می‌شود،تا از نظر جسمی توانایی کافی برای کار و سرمایه گذاری را داشته باشید. …

معامله در بورس و تغذیه مناسب Read More »