تحلیل بنیادی خمحور ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

تحلیل بنیادی خمحور دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان در این ویدئو شما می توانید تحلیل بنیادی شرکت تولید محور خودرو(خمحور) را که با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام انجام گرفته است مشاهده نمایید. شرکت تولید محور خودرو(خمحور) یکی از سهام بورسی است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ توانسته …

تحلیل بنیادی خمحور ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ Read More »