تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت توکاریل (سه ماهه دوم سال ۹۹)

تحلیل بنیادی گزارش سه ماهه دوم سال ۹۹ شرکت توکاریل دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان   تحلیل بنیادی آخرین و جدیدترین گزارش منتشر شده از شرکت توکاریل با نماد توریل با عنوان اطلاعات و صورتهای مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ درسامانه کدال درج گردیده است . در این مقاله …

تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت توکاریل (سه ماهه دوم سال ۹۹) Read More »