سال مالی چیست؟

سال مالی چیست

سال مالی چیست؟ دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان سال مالی چیست؟ دوره مالی یک سال شرکت  را سال مالی یا(Fiscal year) می گویند. در قوانین موجود، شرکتها موظف هستند در پایان هرسال، صورت های مالی خود را ارائه کنند. سال مالی دوره ای است که برای محاسبه وضعیت مالی شرکتها کاربرد …

سال مالی چیست Read More »