تحلیل بنیادی سهم دتولید‌ (شرکت داروسازی تولیددارو) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی دتولید ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

تحلیل بنیادی دتولید دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی سهم دتولید‌ (شرکت داروسازی تولیددارو) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام مقدمه شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی خاص)در سال ۱۳۸۴ تأسیس و در تاریخ ۱۳۸۴/۴/۸تحت شماره ۲۴۹۶۱۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید. دراین شرکت، بیش از  …

تحلیل بنیادی دتولید ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ Read More »