تحلیل بنیادی سهم ساربیل با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم ساربیل

تحلیل بنیادی سهم ساربیل  دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی سهم ساربیل (شرکت سيمان آرتا اردبيل) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام مقدمه شرکت سيمان آرتا اردبيل در تاريخ ۲۵/۰۳/۱۳۶۶ به صورت شرکت سهامی خاص تاسيس شد. و طی شماره ۶۵۸۸۵ مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۶۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکيت …

تحلیل بنیادی سهم ساربیل Read More »