تحلیل بنیادی سهم سکرما (گروه صنایع سیمان كرمان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سکرما ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

تحلیل بنیادی سکرما دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی سهم سکرما (گروه صنایع سیمان كرمان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام مقدمه   گروه صنایع سیمان كرمان (شركت سهامی عام ) كه مركز اصلی آن طبق اساسنامه شركت ، كرمان – كیلومتر ۱۷ جاده تهران میباشد در تاریخ ۱۲ …

تحلیل بنیادی سکرما ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ Read More »