تحلیل بنیادی سهم خاذین‌ (شرکت سایپا آذین) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی خاذین ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

تحلیل بنیادی خاذین دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی سهم خاذین‌ (شرکت سایپا آذین) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام مقدمه شرکت سایپا آذین در زمینی به مساحت ۷هکتار وبمنظور طراحی وتولید صندلی رودری تزیینات داخلی خودرو احداث شده است. در حال حاضر این شرکت با دارا بودن ۲۰۰۰۰ …

تحلیل بنیادی خاذین ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ Read More »