تحلیل بنیادی سهم ثاخت (شرکت بین المللی توسعه ساختمان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم ثاخت

تحلیل بنیادی سهم ثاخت دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی سهم ثاخت (شرکت بین المللی توسعه ساختمان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام مقدمه شرکت بین المللی توسعه ساختمان در تاریخ هشتم بهمن سال ۱۳۶۴ به نام شرکت سرمایه گذاری ساختمان (سهامی خاص) تحت شماره ۳۵۵۲ در تبریز به …

تحلیل بنیادی سهم ثاخت Read More »