تحلیل بنیادی سهم سکرد‌ (شرکت سیمان کردستان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سکرد ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

تحلیل بنیادی سکرد دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی سهم سکرد‌ (شرکت سیمان کردستان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام مقدمه از سال ۱۳۵۲ مطالعاتي به منظور ايجاد يك كارخانه سيمان در سطح استان كردستان آغاز گرديد . درسالهاي ۱۳۵۶و۱۳۵۷بانك توسعه صنعتي و معدني با همكاري يك شركت انگليسي …

تحلیل بنیادی سکرد ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ Read More »