تحلیل بنیادی سهم قمرو (کارخانه قند مرودشت) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم قمرو ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

تحلیل بنیادی سهم قمرو دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی سهم قمرو (کارخانه قند مرودشت) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام مقدمه کارخانه قند مرودشت در سال ۱۳۱۹ افتتاح شد و بسیاری از افراد را در منطقه خود در کارخانه پوشش داد و این کار خانه جزو اولین های …

تحلیل بنیادی سهم قمرو ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ Read More »