تحلیل بنیادی سهم قثابت‌ (شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی قثابت ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

تحلیل بنیادی قثابت دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی سهم قثابت‌ (شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام مقدمه شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۳۶ تاسیس و تحت شماره ۳۱۷ در دفتر ثبت شرکت های …

تحلیل بنیادی قثابت ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ Read More »