تحلیل بنیادی سهم قنیشا‌ (کارخانه قند نیشابور) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی قنیشا ۱۳۹۸/۱۰/۰۶

تحلیل بنیادی قنیشا دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی سهم قنیشا‌ (کارخانه قند نیشابور) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام مقدمه در اوایل بهمن ماه ۱۳۴۳ بانک صنعت ومعدن وسازمان برنامه و بودجه جهت احداث کارخانه قند نیشابور به ظرفیت ۱۰۰۰ تن اقدام و پروانه تاسیس آن از وزارت …

تحلیل بنیادی قنیشا ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ Read More »