تحلیل بنیادی سهم نمرینو (کارخانجات ايران مرينوس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی نمرینو ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

تحلیل بنیادی نمرینو دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی سهم نمرینو (کارخانجات ايران مرينوس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام مقدمه  کارخانجات ايران مرينوس در سال ۱۳۴۶ با هدف توليد منسوجات پشمي و فاستوني در شهرستان قم و ابتدائا” با نام شرکت سهامي خاص پشمبافي ايران تاسيس گرديد و …

تحلیل بنیادی نمرینو ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ Read More »