تحلیل بنیادی سهم واحیا‌ (شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی واحیا ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

تحلیل بنیادی واحیا دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی سهم واحیا‌ (شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام مقدمه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان در سال ۱۳۷۴ در قالب سرمایه گذاری در سه بخش بازرگانی، تولیدی و خدمات فنی،مهندسی با بیش …

تحلیل بنیادی واحیا ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ Read More »