تحلیل بنیادی سهم کفپارس‌ (شركت فرآورده‌هاي نسوز پارس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی کفپارس ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

تحلیل بنیادی کفپارس دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی سهم کفپارس‌ (شركت فرآورده‌هاي نسوز پارس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام مقدمه شركت فرآورده‌هاي نسوز پارس در تاريخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۲ تأسيس و در تاريخ ۱۳۷۲/۰۵/۱۱، شش ماه پس از اتمام عمليات نصب، بهره برداري از واحد شماره يك آن آغاز …

تحلیل بنیادی کفپارس ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ Read More »