تحلیل بنیادی سلار

تحلیل بنیادی سلار ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

تحلیل بنیادی سلار مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد. تحلیل بنیادی …

تحلیل بنیادی سلار ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ Read More »