نرم افزار دایره طلایی سهام

قپیرا

تحلیل بنیادی قپیرا

تحلیل بنیادی قپیرا ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان تحلیل بنیادی قپیرا مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و …

تحلیل بنیادی قپیرا ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ Read More »

تحلیل بنیادی سهم قپیرا‌ (شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی قپیرا ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

تحلیل بنیادی قپیرا دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی سهم قپیرا‌ (شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام مقدمه شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (سهامی عام) در سال ۱۳۶۲ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۱۳۰۲۶۹ مورخ ۱۳۶۲/۰۹/۲۶ …

تحلیل بنیادی قپیرا ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ Read More »

اسکرول به بالا