تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت فلامی (مهرماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت فلامی (مهرماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت فلامی آخرین گزارش شرکت لامیران با نماد فلامی مربوط به عملکرد ماهیانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (اصلاحیه) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ در سامانه کدال درج گردیده و به شرح زیر است   آخرین گزارش شرکت فلامی مندرج در …

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت فلامی (مهرماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ Read More »