تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت کترام (مهرماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت کترام (مهرماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان   تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت کترام گزارش عملکرد ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ شرکت تولیدی کاشی تکسرام با نماد کترام در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ در سامانه کدال درج گردیده و به شرح زیر …

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت کترام (مهرماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ Read More »