تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت معدنی و صنعتی چادرملو(کچاد)

تحلیل بنیادی آخرین گزارش سه ماهه دوم ۹۹ شرکت کچاد

تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت معدنی و صنعتی چادرملو(کچاد)   دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت کچاد سه ماهه دوم ۹۹ آخرین گزارش شرکت کچاد با عنوان صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه این شرکت منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ در سامانه کدال درج گردیده …

تحلیل بنیادی آخرین گزارش سه ماهه دوم ۹۹ شرکت کچاد Read More »