تحلیل بنیادی سهم ختور (شرکت رادیاتور ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی ختور

تحلیل بنیادی شرکت ختور با بررسی تاثیر آخرین گزارشات بر وضعیت بنیادی  دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی سهم ختور (شرکت رادیاتور ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام مقدمه شرکت رادیاتور ایران در سال ۱۳۴۱ با ظرفیت تولید سالانه ۱۵ تا ۳۰ هزار قطعه رادیاتور خودرو به عنوان …

تحلیل بنیادی ختور Read More »